Kunnskap og teknologi

Virke Kunnskap og teknologi er opptatt av det du er opptatt av. Vi kjenner din hverdag og dine utfordringer og kan bidra aktivt til å få din virksomhet til å virke bedre.

Vi retter fokus på kunnskapsnæringene, et tettere grensesnitt mellom akademia og næringsliv, markedstilpasning av arbeidsmiljøloven og retningslinjer for offentlige anskaffelser. Og vi tilgjengeliggjør og sender ut aktuell og bransjerelevant statistikk.

Kanskje opplever du, som mange andre, at det er litt ensomt å være arbeidsgiver? Virke Kunnskap og teknologi er en viktig nettverksbygger som inviterer til nyttig kompetanseutveksling i og på tvers av din bransje.

Om Virke Kunnskap og teknologi

Over 2000 kunnskapsvirksomheter er medlemmer i Virke. Vi er en viktig støttespiller for arbeidsgivere i bransjer som IKT, consulting,forlag, regnskap/revisjon, inkasso, PR og markedsføring, advokatfirmaer, utdanning/FoU, eiendomsmegling, eiendomsutvikling og
markedsanalyse. Virke Kunnskap og teknologi påvirker næringspolitiske rammevilkår og tilrettelegger for at det skal bli lettere å drive kunnskapsvirksomhet.

Les mer

Bransjeartikler

Regjeringen med historisk bidrag inn i kompetansedugnaden

Regjeringen foreslår en historisk satsing på nærmere 10 milliarder kroner til forskning og innovasjon i næringslivet i 2019. Dette er nesten en dobling siden 2013. Inkludert i denne økningen er nærmere 3 milliarder som følge av økt bruk av Skattefunnordningen. Virke er også fornøyd med at regjeringen legger penger på bordet for konkrete tiltak for å øke digital kompetanse i næringslivet og offentlig sektor

Vis flere

Laster flere sider...