Kunnskap og teknologi

Virke Kunnskap og teknologi er opptatt av det du er opptatt av. Vi kjenner din hverdag og dine utfordringer og kan bidra aktivt til å få din virksomhet til å virke bedre.

Over 2000 kunnskapsvirksomheter er medlemmer i Virke. Vi er en viktig støttespiller for arbeidsgivere i bransjer som IKT, consulting,forlag, regnskap/revisjon, inkasso, PR og markedsføring, advokatfirmaer, utdanning/FoU, eiendomsmegling, eiendomsutvikling og markedsanalyse. Virke Kunnskap og teknologi påvirker næringspolitiske rammevilkår og tilrettelegger for at det skal bli lettere å drive kunnskapsvirksomhet.

Vi retter fokus på kunnskapsnæringene, et tettere grensesnitt mellom akademia og næringsliv, markedstilpasning av arbeidsmiljøloven og retningslinjer for offentlige anskaffelser. Og vi tilgjengeliggjør og sender ut aktuell og bransjerelevant statistikk.

Kanskje opplever du, som mange andre, at det er litt ensomt å være arbeidsgiver? Virke Kunnskap og teknologi er en viktig nettverksbygger som inviterer til nyttig kompetanseutveksling i og på tvers av din bransje.