Om Virke og markedsanalysebransjen

Virke er hoved- og arbeidsgiverorganisasjon for den norske markedsanalysebransjen.

Bransjen består av omtrent tjue selskaper og omsetter på årlig basis for nær 900 millioner kroner. Selskapene i markedsanalysebransjen kjennetegnes av høy profesjonalitet og kvalitet i arbeidet med å samle inn, analysere og presentere informasjon med utgangspunkt i kvantitative og kvalitative metoder. En samlet oversikt over hvilke selskaper som er medlem av Virke markedsanalyse finner du her