Bisnode er blitt ny Business Partner

Liv Anne Holst, Communication Manager i Bisnode Norge AS
Liv Anne Holst, Communication Manager i Bisnode Norge AS

Bisnode har valgt å gå inn i Virke e-Handel som Business Partner fordi vi tror dette er en viktig arena for å posisjonere seg som tilbyder av data- og analyse. Det sier Liv Anne Holst, Communication Manager i Bisnode Norge AS.

Bisnode er ingen novise I databransjen. Firmaet ble startet I Sverige så tidlig som i 1989 og betjener I dag hele Europa.

Ifølge Liv Anne Holst ønsker Bisnode å holde seg oppdatert om utviklingen innen e-handel, men vil også arbeide aktivt for å komme i dialog med flere aktører innen denne bransjen.
– Data og innsikt blir stadig viktigere innen e-handel og er helt nødvendige bidrag for å kunne optimalisere kundereisen og verdikjeden som sådan, sier hun.

Hun har strategien klar: Vi håper å komme i konstruktive samtaler som kan tilføre læring og verdi for både medlemmene av Virke e-Handel og oss som partner. Det er også en fordel å skape solide nettverk som kan bære frukter på lengre sikt. Bisnode har kunnskap om markedet og et godt nettverk, noe som gir gode forutsetninger for å kunne bli en god sparringspartner når medlemmene har behov for data og innsikt.

På egen nettside sier Bisnode at "vi vet hva din kundes neste kjøp blir". Det er Liv Annes ønske at de skal kunne bidra med innsikt på flere områder, for eksempel identifisering, rekruttering, risikovurdering, analyse og gjenvinning av kunder. Kunnskap om kundene og markedet er den viktigste forutsetningen for å lykkes i tiden fremover, slår hun fast.