DRIW | Digital storm i varehandelen

Bente Skarbø, DRIW

I det digitale skiftet styres stadig mer av vareflyten av kunden. Uten full kontroll over varebeholdningen, uavhengig hvor varene er, vil det være nærmest umulig for tradisjonelle handelsbedrifter å konkurrere med rene nettaktører, hevder Kari Bente Skarbø, leder av DRIWs Oslokontor.

På Vårsamlingen torsdag 28.mars er hun klar til å kaste ut noen brannfakler.

  • Vi har sett hvordan nystartete selskaper angriper etablerte aktører og gjør det forbløffende bra på den viktigste parameteren av alle: Kundeopplevelsen, sier hun.
  • Store landsdekkende kjeder sliter med å tilpasse seg de nye kjøpsvanene. Skarbø mener problemet ligger i hvordan infrastrukturen til disse selskapene er bygd opp. Vareforsyningen er statisk og tilbudsdrevet, og logistikkfaget har i stor grad fokusert på innkjøp og transport av varer i store volum. Dette har resultert i effektive løsninger knyttet til leveranser av varer til et fast tidspunkt og til en fast adresse. Det å legge til en ny salgskanal som en nettbutikk representerer, har gitt denne etablerte og godt utprøvde forsyningslinjen en rekke nye problemer. I forsøk på å løse disse har kostnadene skutt i været.
  • Når netthandel i stor grad er den rake motsetningen til fysiske butikker, hjelper det ikke å sette strøm på butikken og kalle det en nettbutikk, mener hun.
  • Vi trenger å tenke på butikker på en ny måte. Hvis kjeder med butikker spredd rundt i Norge klarer å utnytte fordelen de har med utskutte varebeholdninger i umiddelbar nærhet til forbrukerne, kan de ta flerkanals-strategien til neste nivå.
  • Men dette krever en tydelig strategisk satsning fra ledelsen, og en helhetlig vurdering av både forretningsmodellen og hvordan forsyningskjeden skal fungere, sier Kari Bente Skarbø.

Om DRIW

Ålesund-bedriften DRIW AS er et teknologiselskap med rundt 75 ansatte. Firmaet ble startet for 37 år siden og har spisskompetanse innen varehandel-logistikk. Nå har Driw utviklet den teknologiske plattformen TRACE – et ordre-, lager-, butikk- og transportsystem som gir vareeier full kontroll og sporing på alle varestrømmer. Plattformen støtter flerkanalsløsninger med fysiske butikker, pop-up butikker og netthandel.

Les mer