Sannsyn | Bruker Virke e-Handel som sparringspartner

Daglig leder i Sannsyn, Morten Krogh-Moe
Daglig leder i Sannsyn, Morten Krogh-Moe

For oss var det verdifullt å kunne eksponere oss overfor medlemmene av Virke e-Handel på Vårkonferansen i 2016, sier daglig leder i Sannsyn, Morten Krogh-Moe – som siden har vært Business Partner.

Det er summen av flere ting som gjør et slikt medlemskap verdifullt, sier han:

  • Kontakten med netthandlere og muligheten til å markedsføre oss selv i det nettverket vi er blitt en del av.
  • En form for tverrfaglig samarbeid.
  • Virkes advokater som leverer oppdatert kunnskap.
  • Og ikke minst å ha Virke e-Handel som en sparringspartner i saker som angår netthandel

Sannsyn arbeider med retail, personaliseringsteknologi og kundekunnskap på høyt nivå. Krogh-Moe har tidligere jobbet med teknologi for mediebransjen.

På Vårsamlingen trakk han paralleller mellom situasjonen i norsk retail og den mediebransjen befant seg i på begynnelsen 2000-tallet.

– Fortsatt tjener retail mest penger i den fysiske butikken slik mediene tjente mest penger på papiravisen. Og det er der de har mest kompetanse. Det bidrar til at de ikke vil se de dramatiske endringene som hurtig vil endre verdien av den fysiske butikken. Man risikerer å være for sedate og bli ledet inn i en negativ spiral, hele tiden på etterskudd: To little to late, sa han. Det var de av medieselskapene som tok posisjon tidlig som klarte seg best i overgangen til digitalt.