EU-regler skal hjelpe bedrifter på online plattformer (netthandelsmarkedsplasser)

Publisert:

eCommerce

EUs ledere sa i juni ja til regulering av online plattformer for å sikre åpenhet, forutsigbarhet og rettferdige vilkår for bedrifter som er avhengige av online plattformer for å nå sine kunder. Europakommisjonens forslag om hvordan dette skal reguleres er nå til behandling i EU. Det vil også gjelde EØS og Norge, og det omfatter bla netthandelsmarkedsplasser som Elkjøp Marketplace, Komplett Marketplace og finn shopping.

Forslaget fra Kommisjonen om EU Regulation on fairness and transparency in online platform trading har fått mye oppmerksomhet i EU. Virke Handel følger saken gjennom våre europeiske organisasjoner Ecommerce Europe og Eurocommerce.

De europeiske handelsorganisasjonene støtter i prinsippet Kommisjonens forslag, som sikrer bedrifter som bruker online plattformer mot vilkårlig behandling fra plattformeieren. Det stilles krav om åpenhet om betingelser for bruk av plattformen, om forutsigbarhet i avtalevilkår og prinsipper for god handelsskikk mellom plattformbruker og -eier. Dette er særlig viktig for små bedrifter som bruker denne type plattformer. Samtidig skal reguleringen sikre muligheter for innovasjon i tjenester og fremme netthandel.

Reguleringene som foreslås gjelder bl.a:

  • Krav til begrunnelse og forutsigbarhet knyttet til avvikling av aktiviteter på plattformen. Plattformeier kan mao ikke stoppe tjenester fra brukere av plattformen uten å begrunne dette, varsle endring osv.
  • Åpenhet knyttet til rangering av tjenester på plattformen og hvordan enkelte brukere kan påvirke rangeringen
  • Åpenhet knyttet til differensiering av vilkår for bruk av plattformen, f.eks om plattformeier gir preferanser til seg selv eller noen brukere
  • Retningslinjer knyttet til databruk på plattformen, særlig restriksjoner på hvordan plattformbrukere kan bruke data innsamlet på plattformen til andre formål
  • Etablering av code of conduct, dvs frivillige retningslinjer om god handelsskikk mellom plattformeier og -brukere
  • Adgang for plattformbrukere til å klage til uavhengig instans/mekler dersom prinsippene for åpenhet, forutsigbarhet og god handelsskikk brytes. Hvordan dette skal organiseres vil være opp til medlemsstatene.

Reguleringen behandles i EU (Parlamentet og Rådet), og vil sannsynligvis tre i kraft i 2019. Ecommerce Europe mener at næringslivet trenger en overgangsperiode på ett år etter vedtak, og har spilt inn dette og noen justeringsforslag.