Snart kommer geoblocking-reglene

Publisert:

De nye EU-reglene om geoblocking trer i kraft i EU 3. desember, og regjeringen jobber med innføring av reglene i Norge. Reglene innebærer at europeiske forbrukere i hele EU/EØS skal kunne handle på din hjemmeside.

Geoblocking-forordningen som er vedtatt i EU, og som gjelder for Norge gjennom EØS-avtalen, handler om at europeiske forbrukere skal handle der de ønsker, til den laveste prisen. Du skal ikke lenger ha lov til å blokkere kunder fra andre EU-land til din nettbutikk. Kjernen i geoblocking-reglene er at kundene skal ha lov til at handle på samme vilkår som de vil ha i virksomhetens hjemland. Det blir forbudt å rerute kunder fra en hjemmeside til en annen hjemmeside på bakgrunn av kundens ip-adresse og bostedsadresse, så lenge kunden kommer fra et EU-land.

Nettbutikker skal imidlertid ikke være forpliktet til å levere til forbrukere i land den ikke leverer til idag. Kunder fra land som ikke har handlet hos deg fra før, kan ikke påberope seg de samme salgs- og leveringsbetingelsene som du tilbyr eksisterende kunder. Geoblocking-reglene gjelder for varer som selges på nettet, men også for tjenester, f.eks bilutleie, utleie av feriehus og salg av biletter til fornøyelsesparker.

Virkes europeiske handelsorganisasjon, Eurocommerce, har utarbeidet en veiledning, særlig i samarbeid med Virkes danske søsterorganisasjon Dansk Erhverv. Veiledningen (som er på engelsk) legger vekt på hvordan reglene skal gjennomføres i praksis, og handler om:

  • Hvilke kjøp som er omfattet av reglene
  • Hvilke nye krav som stilles til din hjemmeside
  • Hva du skal gjøre hvis en kunde fra et annet land klager over varen som er kjøpt
  • Om du fortsatt kan ha forskjellige priser fra land til land hvis du har hjemmesider i flere land
  • Hva reglene betyr for dine betalingsløsninger

Geoblocking-forordningen kan imidlertid ikke sies å være helt klar med hensyn til ansvar og plikter. Handelen i EU etterlyser svar på flere spørsmål, bl.a om hvordan geoblocking-reglene forholder seg til forbrukerrettigheter.

Europakommisjonen har laget en Q&A om geoblocking, som er ganske teknisk.

Se også sak om nye forbrukerregler ved netthandel, New deal for consumers

Vi kommer med mer informasjon om innføring av reglene i Norge. Nærings- og fiskeridepartementet arbeider med et høringsnotat.