Virke e-Handel i EU/EØS

Virke e-Handel er Norges medlem i Ecommerce Europe, interesseorganisasjonen for e-handel i EU og EØS.

Virke e-Handel er Norges medlem i Ecommerce Europe, interesseorganisasjonen for e-handel i EU og EØS. Ecommerce Europe representerer 16 nasjonale organisasjoner med til sammen 25 000 medlemsbedrifter og er en sterk og effektiv interesseorganisasjon med høy troverdighet i EU. Ecommerce Europe er en foretrukket dialogpartner av EU-kommisjonen og EU-parlamentet.

Norge er gjennom EØS fullintegrert i det Indre marked i Europa. Rammevilkårene for e-handel og digitale tjenester lages i EU og innføres i Norge via EØS-avtalen. Et av EUs strategiske mål frem mot 2020 er å ha et fullintegrert digitalt indre marked. E-handel og særlig grensekryssende e-handel er et helt sentralt verktøy i denne strategien.

Ecommerce Europe driver et målrettet påvirkningsarbeid ovenfor EU-kommisjonen, EU-parlamentet, EUs ministerråd og nasjonale regjeringer.  Virke benytter seg av Ecommerce Europes kompetanse og breddekunnskap i sitt eget nasjonale påvirkningsarbeid. Ecommerce Europe  driver i tillegg et betydelig dokumentasjons- og statistikkarbeid. Kunnskapen fra dette arbeidet er selve grunnlaget for påvirkningsarbeidet organisasjonen driver frem.

Ecommerce Europe er blant annet arrangør av den store og populære konferansen Global Ecommerce Summit  som arrangeres hvert år i Barcelona.  Et annet viktig område for Ecommerce Europe er den helt nye nettsiden Ecommercebenchmark.org. Dette er en helt ny tjeneste der nettbutikker over hele Europa kan sammenlikne sine nøkkeltall med andre bedrifter i samme bransje.

Les mer om Ecommerce Europe

Tilbake til forsiden Virke e-Handel