Virke Produsentforeningen

Mann filmer med filmkamera

Virke Produsentforeningen organiserer norske film-, tv- og spillprodusenter.

Virke Produsentforeningen er en bransje- og en arbeidsgiverforening som forhandler overenskomster, jobber for politiske rammer for næringen og jobber med utvikling av bransjene.

Foreningen har omkring 120 uavhengige produksjonsselskaper innen film-, tv- og spill-produksjon spredd over hele landet som medlemmer.

Disse står for den norske utviklingen av kort- og dokumentarfilm, spillefilm, tv-program, reklamefilm, spill, oppdragsfilm og andre audiovisuelle produksjoner.