Norske dataspillprodusenter

Virke har samlet inn tall fra dataspillprodusenter i Norge for 2019. Den norske spillbransjen fortsetter veksten når det gjelder antall ansatte. Omsetningen er høyere for 2019 sammenlignet med 2017, men har hatt en liten nedgang det siste året.

Antall ansatte i spillselskapene viser tydeligst at dette er en bransje i vekst. I 2019 oppga spillprodusentene at det var ansatt 342 i norske selskapene, hvorav 314 var heltidsansatte og 28 var ansatt på deltid. Det er en økning på 20 prosent fra året før. De fleste av selskapene som rapporterer inn oppgir en økning i antall ansatte fra 2018 til 2019. I tillegg må det poengteres at det er med et selskap mer i rapporteringen for 2019 enn det var i 2018. Det finnes flere som jobber med dataspillutvikling i Norge, så den samlede norske spillbransjen er større, men her oppgis tall fra den etablerte, profesjonelle delen av bransjen (selskaper som har utgitt og hatt omsetning på spill) som leverer inn tall til markedsstatistikken. For første gang har vi også kartlagt hvor mange av de fast ansatte i bransjen som er kvinner. For 2019 var dette 12,5 prosent.  

Mellom 2017 og 2018 økte omsetningen kraftig blant norske spillprodusenter, men det ha vært omsetningsnedgang fra 2018 til 2019. Veksten mellom 2017 og 2018 skjedde både blant etablerte selskap og blant nye. Utviklings- og produksjonsløpene for dataspill lange og kan gjerne vare i 2-4 år. Omsetningen vil avhenge av antall spill som er i salg og hvor godt disse går. Omsetningen til selskapene vil derfor variere mellom år, ut fra om de har nye spill i markedet eller ikke, og fra 2018 til 2019 har det samlet sett vært en nedgang. Vi ser likevel en økning i omsetning over tid. Bruttoomsetningen i 2019 var fortsatt høyere enn 2017.

Nedgangen i bruttoomsetning er større enn for total omsetning med 11 prosents nedgang. Total bruttoomsetning er høyere enn total omsetning på grunn av distribusjonsledd mellom utvikler og kunde, men forskjellen mellom disse er mindre i denne rapporteringen enn man kunne forvente. En av forklaringene er  forskudd på salg, som minst én av spillprodusentene har oppgitt som grunn. Bruttoomsetning er altså det som i hovedsak trekker omsetningen ned i 2019 sammenlignet med 2018. En av forklaringene på nedgangen i 2019 er at Funcom i mai 2018 lanserte spillet Conan Exiles, som ble en stor suksess og som drev veksten i 2018. Funcom er den desidert største aktøren i norsk spillbransje og når de slipper et stort spill vil det ha konsekvenser for statistikken for den norske bransjen som helhet.   

Om statistikken

 • Aktørene

  Statistikken bygger på spillprodusentenes egen innrapportering. 16 selskaper har rapportert inn til denne statistikken. Selskapene som har rapportert er: Misc Games, Bertheussen, Funcom, Rock Pocket, Dirtybit, D-Pad Studio, Artplant, Hyper Games, Krillbite, Snowcastle, Megapop AS, Red Thread Games, Henchman & Goon, Sarepta Studio, Ravn Studio og Kristanix.

 • Omsetning på spill – to definisjoner

  Markedsrapporten bruker to ulike definisjoner for omsetning på spill. Dette er for å skille mellom omsetningen som selskapene selv har knyttet til spill og omsetningen som andre distribusjonsledd har på spillene som selskapene har gitt ut.

  Omsetning i selskapet på spill
  Dette er omsetningen som selskapene har selv og som er knyttet til spill de har utgitt.

  Bruttoomsetning på spill
  Bruttoomsetningen omfatter all omsetning som er knyttet til spill som selskapene har gitt ut. Til forskjell fra omsetning i selskapet på spill inkluderer dette også omsetning som andre distribusjonsledd har på spillene som er utgitt av norske spillprodusenter. Eksempler på distribusjonsledd er Steam og Google admob.

  Det er kun omsetning relatert til spill som selskapene har produsert selv, som er inkludert i disse definisjonene. Det vil si at omsetning tilknyttet oppdrag som selskapene har for eksterne aktører ikke er inkludert. Omsetning selskapet har hatt ved å være forlegger er heller ikke tatt med i denne sammenhengen.

 • Spillmodeller

  Premiumspill er dataspill man må betale før man får tilgang.

  Free-to-play (F2P) er dataspill som er gratis for spillere. Inntekter for spillselskaper kan skje gjennom reklame i spillet eller at man må betale for å få tilgang til deler av et spill.

 • Rapporter

  Virke har samlet tall for utviklingen for norsk spillbransje for 2019. Resultatene fra markedsstatistikken kan du få tilgang til gratis her: Lenke til det nyeste.

  Virke la for første gang fram en reell markedsanalyse med tall for norsk spillbransje for 2017 og 2018 og disse ble presentert i Spillrapporten 2019.

Kontakt