Regnskap

Mann jobber på pc

Virke er regnskapsbransjens ledende hoved- og arbeidsgiverorganisasjon.

Som medlem av Virke har du tilgang til et bredt spekter av fordeler som gjør hverdagen enklere og bedre for deg som driver virksomhet innen bokføring og regnskap.

Gjennom vår bransjesatsing Virke Regnskap har vi gjennom flere år jobbet tett sammen med regnskapsnæringen. Dette har gitt oss unik innsikt i hvordan vi kan legge enda bedre til rette for bransjen på området for arbeidsrett og HR. 

Våre medlemmer har også tilgang på forretningsjuridisk kompetanse og et bredt fordelsprogram med blant annet svært konkurransedyktige priser på forsikring. I tillegg bruker vi hovedorganisasjonens tyngde i viktige politiske påvirkningsprosesser som har direkte betydning for regnkapsbransjens fremtid. 

  • Det er registrert 2489 autoriserte regnskapførerselskap og 11 544 autoriserte regnskapsførere i Norge.
  • Bransjen håndterer i overkant av 360 000 regnskapsoppdrag per år.
  • Regjeringen nedsatte høsten 2015 et lovutvalg som blant annet skal foreta en helhetlig gjennomgang av regnskapsførerloven.
  • Hovedorganisasjonen Virke organiserer en rekke virksomheter innen bokføring, lønn og regnskap.

Virke er medlem av regjeringens revisorlov- og regnskapsførerlovutvalg som blant annet skal foreslå endringer i regelverket for regnskapsførere.