Ofte stilte spørsmål om pakkereiser

Her finner du ofte stilte spørsmål om pakkereiser, og våre svar på disse.

Definisjoner og generelle regler

 • Hva er en pakkereise?

 • Når gjelder pakkereiseloven?

 • Når gjelder ikke pakkereiseloven?

 • Kan loven fravikes?

 • Hva er et sammensatt reisearrangement?

Krav og plikter for arrangør

 • Hva har arrangøren ansvar for?

 • Når skal arrangør være registrert i reisegarantifondet?

 • Hvilke opplysninger skal gis til den reisende?

 • Hvilke krav stilles til arrangør for pakkereiseavtalen?

 • Kan arrangøren avbestille reisen?

 • Når foreligger det rett og plikt til å kreve avhjelp?

 • Hvordan prises pakkereiser og kan disse justeres underveis?

 • Når skal arrangøren sørge for hjemtransport?

 • Når skal arrangøren tilby alternative reisetjenester?

Rettigheter og plikter for kunden

 • Hvilke plikter har kunden?

 • Når kan kunden kreve erstatning?

 • Når kan kunden heve pakkereiseavtalen?

 • Kan kunden avbestille pakkereisen?

 • Når kan kunden kreve prisavslag?

 • Kan pakkereisen overdras?

 • Hva har kunden rett på når det foreligger ekstraordinære og uunngåelige omstendigheter?

Kontaktperson