Virke Reiselivs Bærekraftspris 2020

Virke reiseliv ønsker å dele ut to bærekraftspriser, en til reise innland og en til reise utland for å markere alt det gode bærekraftsarbeidet som skjer i bransjen! Prisen er ment som en inspirasjon til å fortsette det viktige arbeidet med å skape bærekraftige og ansvarlige destinasjoner og opplevelser for alle involverte.

Når vi reiser bidrar vi til utvikling, til å få folk ut av fattigdom og inn i arbeid. De som reiser og de som får besøk får nye perspektiver og forståelsen for hverandre øker. Det å reise gir en rekke positive konsekvenser. Samtidig er det ingen tvil om at avtrykket fra reisene våre må ned. Et bærekraftig reiseliv innebærer mer enn ivaretagelse av klima, natur og miljø. Det handler blant annet også om å utrydde fattigdom, om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, om sysselsetting og anstendig arbeid for alle. 

Vi ønsker å dele ut til en pris til den bedriften som særlig utmerker seg innen følgende kriterier:  

Kriterier for å bli nominert

 • Virksomheten må ha utvist vilje og evne til å iverksette bærekraftstiltak for å øke positiv påvirkning og redusere negativ påvirkning av aktiviteter.

  For eksempel innen informasjon til reisende, sosial dialog, økt antall lokalt ansatte (også i ledende stillinger), plasthåndtering, klima (bruk av transportmidler, utslippsreduksjon i vann og på land, kultur og lokal tradisjon, bruk av lokalprodusert mat og samarbeid med lokale bedrifter, og så videre). 

 • Virksomheten må vise vilje til å gå foran, spre gode eksempler og inspirere andre aktører til å øke sitt engasjement for bærekraft

  For eksempel inkludering av egne ansatte, åpenhet og synlighet i bransjen og i samfunnet for øvrig 

Virksomheten som vinner trenger ikke nødvendigvis ha utført det største tiltaket, men vise til fremgang og engasjement i løpet av året som har gått, for å minimere konsekvensene av sin virksomhet på miljø og lokalsamfunn. 

Hvem kan nomineres til Virkes Bærekraftspris 2020?

 • Alle reiselivsaktører kan nominere seg selv eller bli nominert av andre
 • Både medlemmer og ikke-medlemmer i Virke
 • Juryen kan også nominere egne aktører

Viktige datoer

 • Nominerings periode: Til og med 19. mai 2020
 • Liste over nominerte offentliggjøres: 20. mai 2020
 • Prisutdelingsseremoni: 10. juni 2020

Nominasjon til Bærekraftprisen 2020

Virke Reiseliv ønsker  forslag på “kandidater” til Bærekraftprisen 2020. Send inn din nominasjon her:

Juryen består av

 • Camilla Skjelsbæk Gramstad, Bærekraftsansvarlig i Virke 
 • Åsa Grahn Førsteamanuensis i reiselivsledelse, Norsk hotellhøgskole, Universitetet i Stavanger
 • Kjersti Ruud Walaas Høyskolelektor og studieprogramleder  Reiselivsledelse og opplevelsesutvikling Høyskolen Kristiania