10 punkter som Virke jobber for på reiseliv

Virke Reiseliv ber om følgende tiltak for å unngå konkurser og redde arbeidsplasser.

Det er behov for at:

  1. Kompensasjonsordningen for faste utgifter forlenges, og at flere kostander bør inkluderes.
  2. Sesongbedriftene som driver innendørs aktivitet inkluderes i ordningen for sesongbedrifter.
  3. Den reduserte reiselivsmomsen holdes lav ut 2021.
  4. Muligheten til å permittere forlenges for å unngå oppsigelser innen reiselivet til høsten.
  5. Lønnstilskuddsordningen forlenges, slik at den også kan benyttes etter august.
  6. Det åpnes for større arrangementer, på en trygg måte med klare smittevernstiltak.
  7. Låne- og tilskuddsordningen for pakkereisearrangørene utvides i tid til 20. august. Det bør sørges for at det er nok midler til å sikre at virksomhetene som kommer inn under ordningen får dekket 80 prosent av sine refusjoner, så lenge det er innenfor den fastsatte grensen på 800 000 euro pr virksomhet.
  8. Markedsføringen av Norge i utlandet styrkes.
  9. Reiseråd og kommunikasjon fra myndighetene tar sikte på å skape best mulig forutsigbarhet for næringen, som er avhengig av å vite hva de skal planlegge for. Det er behov for at internasjonalt reiseliv kan komme i gang igjen, på en trygg og god måte, så raskt som mulig.
  10. Smittesituasjonen vurderes på regionsnivå også i Europa. Om det er krevende å få til for samtlige regioner, bør det gjøres egne vurderinger for områder som er særlig viktige for norske reiselivsaktører.