Virke reiseliv, kultur og opplevelser

Virke reiseliv, kultur og opplevelser representerer over 1200 virksomheter innen kultur og reiseliv.

Vi samler bredden av kultur- og reiselivsaktørene og har et særlig søkelys på opplevelser, både i Norge og på reise i utlandet.
Vi arbeider for gode rammebetingelser i markedet, yter individuell bistand til våre medlemmer i bransjespesifikke saker, også av juridisk karakter. Samtidig fungerer vi som et talerør for bransjen i dialog med både myndigheter og media.

 

Veikart for et bærekraftig reiseliv med fokus på utlandet 

 

Siste nytt i media