Virke Reiseliv, Kultur og Opplevelser

Virke Reiseliv, Kultur og Opplevelser representerer over 1200 virksomheter innen kultur og reiseliv.

Vi samler bredden av kultur- og reiselivsaktørene og har et særlig søkelys på opplevelser, både i Norge og på reise i utlandet.
Vi arbeider for gode rammebetingelser i markedet, yter individuell bistand til våre medlemmer i bransjespesifikke saker, også av juridisk karakter. Samtidig fungerer vi som et talerør for bransjen i dialog med både myndigheter og media.

 

 

Boeing 737 max 8-problemene: Dette må du som pakkereisearrangør vite

Verden rundt med god samvittighet? - Livestream fra 25. januar

Pressemeldinger