Minstelønn i overnatting, servering og catering

Publisert:

Fredag den 3. november 2017 ble det vedtatt allmenngjøring av deler av Riksavtalen. Dette betyr at alle virksomheter innen tariffavtalens virkeområde som minimum skal lønne etter reglene som nå er fastsatt.

Artikkel oppdatert den 12.12.2017 etter nytt vedtak i Tariffnemnda. Dette er gjeldende satser fra 1.1.2018

 

  • Minstelønnssats for ansatte over 20 år, eller etter 4 mnd. praksis over 18 år: kr. 157,18
  • Ungdomssats for ansatte over 18 år - 125,94 kroner per time
  • Ungdomssats for ansatte over 17 år - 111,68 kroner per time
  • Ungdomssats for ansatte over 16 år - 102,18 kroner per time

Forskriften vil ikke omfatte tariffavtalens øvrige minstelønnssatser, overtidstillegg, helge-, kvelds- eller nattillegg.

 

Innkvartering i bedriften

I tillegg vil satsene for fratrekk i bruttolønn for innkvartering i bedriften bli omfattet av forskriften.

• For enkeltrom er satsen 531,55 kroner per måned
• For dobbeltrom 345,73 kroner per måned.

Kjøpers plikt til kontroll av lønn

Alle som bestiller hotell eller serveringstjenester vil hermed bli pålagt informasjons- og påseplikt som stiller krav om skriftlige avtaler med hotell eller serveringssted og at kunden etterfølgende sjekker om lønnsforholdene har vært i henhold til loven. Les mer her

Virke var mot allmenngjøring fordi selve ordningen rammer for bredt og har for store administrative konsekvenser for hotell- og serveringsvirksomhetene og deres kunder. Les mer her

Arbeidstilsynet har i sitt høringssvar påpekt samme problematikk som Virke og sier at de i dag ikke har kompetanse eller ressurser nok til å følge opp påseplikten.

Les Virkes høringssvar her