Renhold

Vask av kontor

Virke har vært svært delaktig i arbeidet med en offentlig godkjenningsordning for renholdsbedrifter.

Virke har 98 medlemsbedrifter som har fra noen få ansatte til nærmere 200 ansatte. Vi har medlemsbedrifter både med og uten tariffavtale. Virke har i mange år hatt egen en godkjenningsordning for renholdsbedrifter. Denne godkjenningsordningen krever noe mer enn den offentlige godkjenningsordningen, men krever selvfølgelig ikke tariffavtale da dette har med organisasjonsfrihet å gjøre og ikke er nødvendig for å være en lovlydig renholdsbedrift med god kvalitet. Virke vil fortsette med å satse på kvalitet og seriøsitet innen for denne bransjen.