Standardisering

Standardisering er et viktig virkemiddel for at byggevarehandelen skal være en kostnadseffektiv handelspartner. Virke eier og forvalter standarder for elektronisk handel med byggevarer. Standarder for bestillinger, ordrebekreftelse, pakkseddel og faktura samt øvrige retningslinjer og veiledninger finner du her på denne siden. Standardisering er et viktig virkemiddel for at byggevarehandelen skal fremstå som en kostnadseffektiv handelspartner.

Det er utviklet en standard for elektronisk samhandling mellom industri og handel (ordre, ordrebekreftelse, pakkseddel og faktura). Prosjektet er nå gått inn i en driftsfase der Norsk Byggtjeneste er sekretariat for Standardiseringsutvalget som forvalter standardene. Byggevarehandelen ønsker å være en krevende kunde og har etablert et samarbeidsutvalg for Handelen for å ivareta dette. Utvalget driftes av Virke Byggevarehandel. Det er ønskelig å utvikle rammeverket videre mot handelens kunder for å minimere kostnader ved å unngå å forholde seg til ulike kundestandarder og kundeportaler.

Bygge(vare)bransjen har en rekke kontraktsstandarder som er forankret i Standard Norge. Virke Byggevarehandel har tilgang til jurister som er dyktige innenfor entrepriserett og som kjenner de utfordringene handelen står overfor.
.