Trening

Virke er et samlingspunkt for treningsbransjen. Daglig jobber vi målrettet, i samarbeid med våre medlemmer, med en felles målsetning om å bygge en sterkere folkehelse i alle befolkningsgrupper i hele landet.

Om trening i Virke

Virke representerer over 400 treningssentre med nærmere 600 000 medlemmer. Vi jobber aktivt for at alle våre treningssentre skal være konkurransedyktige, attraktive arbeidsgivere og levere et treningstilbud av høyets mulig kvalitet.  

Virke trening samarbeider tett med offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner innenfor folkehelse og utdanningsinstitusjoner for å fremme våre medlemmers interesser.  

Vår årlige bransjerapport er et viktig verktøy for bransjeutviklingen. Rapporten gir viktig informasjon om treningsbransjens tilstand og vekstpotensial.  

Dette gjør vi for treningsbransjen

 • Helsepolitisk arbeid

  Treningssentrene spiller en avgjørende rolle for den norske folkehelsen og leverer daglig et treningstilbud som gir store helsegevinster. Samtidig er det store deler av befolkningen som står ovenfor alvorlige helseutfordringer. Gjennom bransjefelleskapet jobber vi målrettet med å aktivisere en større andel av befolkningen ved å belyse fysiske og mentale helsegevinster som oppnås gjennom trening. Virke trening er i tett dialog og samarbeider med offentlige helsemyndigheter og politikere for å inngå helsefremmende offentlig-privat helsesamarbeid. 

 • Konkurransepolitisk arbeid og innovasjon

  Det et stort vekstpotensial innenfor treningsbransjen. Rundt 75 prosent av den norske befolkningen er mindre aktive enn det som følger av anbefalingene til Helsedirektoratet. Virke trening jobber målrettet med å øke medlemmenes konkurranseevne, både når det gjelder å rekruttere/beholde aktive medlemmer og tiltrekke seg nye målgrupper.  

 • Arbeidsgiverpolitikk arbeid og kompetanse

  God arbeidsgiverpolitikk og riktig kompetanse er nødvendig for å bygge et profesjonelt og konkurransedyktig treningssenter. Å være en god arbeidsgiver er grunnleggende for å tiltrekke seg og beholde ansatte. Våre medlemmer tilbys rådgivning og relevante kurs. Virke trening jobber for at treningssentrene får tilgang på den kompetansen de trenger for å levere et trenings- og helsetilbud av høyest mulig kvalitet.  

Bli medlem i Virke

Jeg vil bli medlem

Alt om medlemskap. Allerede medlem? Logg inn

Siste nytt

 • : Virkes medlemsundersøkelse

  Medlemsundersøkelsen viser dessverre at flere av våre medlemmer fortsatt står ovenfor alvorlige utfordringer. I april var det 18 sentre som svarte på undersøkelsen. 

  Undersøkelsen viser at:

  • En stor økning i antall fryste medlemskap kombinert med nedstengte sentre flere steder og svært strenge smittevernstiltak for sentre som er åpne, gjør det vanskelig å drive lønnsomt. Situasjonen i bransjen har forverret seg betydelig siden desember og mange har tært på reservene lenge.
  • 55 prosent av sentrene oppgir at de har store likviditetsutfordringer. Hvis vi inkluderer de som oppgir at de i noen grad har utfordringer med likviditeten, så er andelen med likviditetsutfordringer på over 70 %. 

  Virke har i tillegg hentet inn informasjon fra den nasjonale kompensasjonsordningen. Tallene viser at mange har hatt store problemer:

  • I snitt har private treningssentre meldt inn et omsetningsfall på 50 % for januar og februar gjennom den nasjonale kompensasjonsordningen. Kravet for å få støtte gjennom ordningen er å ha et omsetningsfall på minst 30 %. Det gjør at omsetningsfallet på 50 % trolig ikke er representativt for hele bransjen, men for de aller hardest rammede sentrene. Til sammenligning var omsetningsfallet på rundt 40 % i Virkes medlemsundersøkelse for disse to månedene.
  • 96 treningssentre fikk kompensasjon for perioden januar til februar. Samlet støttebeløp var på drøye 22 millioner, mens samlet omsetningsfall i perioden sammenlignet med referanseperioden var 70 millioner.
  • I snitt har treningssentrene som hadde minst 30 % omsetningsfall fått dekket 47 % av sine faste uunngåelige kostnader perioden januar – februar 2021 av den nasjonale kompensasjonsordningen.

  Disse tallene kan brukes ved søknad til kommunen om lokal kompensasjon.

 • : Neste trinn i nasjonal gjenåpning skjer 27. mai

  Vi er glad for at regjeringen har lyttet til våre krav og utvider lettelsene for trening både inne og ute. Vi etterlyser fortsatt at restriksjonene for gruppestørrelse på trening er basert på plass og ikke kun antall deltakere.

  Her finner du mer informasjon om andre trinn i gjenåpningsplanen

 • : Endringer i den nasjonale Covid-19 forskriften

  Den 13. april 2021 holdt regjeringen pressekonferanse – pressemeldingen finner du her

  Fra den 16. april 2021 gjelder ikke den nasjonale bestemmelsen om treningssentre i Covid-19 forskriften.

  Bestemmelsen som oppheves lyder som følgende: 

  15c. Stenging av virksomheter

  Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:
  Treningssentre, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
     1. tilbud til de som er bosatt i kommunen.
     2. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
     3. individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.

  Den nasjonale Covid-19 forskriften gjelder fortsatt og vi anbefaler treningssentrene til å gjøre følgende:

  1. Sjekk om ditt treningssenter ligger i en kommune med regionalt tiltaksnivå 
   Mer informasjon om regionale tiltak ved lokale smitteutbrudd finner du her. Oversikten finner du her.

  2. Sjekk hvilken bestemmelse din kommune er regulert under
   Kapittel 5A
   Kapittel 5B
   Kapittel 5C, ingen kommuner den 14. april 20203

  3. Sjekk om kommunen har vedtatt et kommunalt smittevernregelverk
   Gå inn på kommunens nettsider
 • Les flere oppdateringer her

Informasjonsmateriell

 • Smittevernstandarden i brosjyreform kan gis til medlemmer og ansatte.
 • Plakat fra FHI (se baksiden av brosjyren) med generelle smittevernråd som kan henges opp på sentrene.
 • Plakat for trening om viktigste smittevernråd som kan henges opp på sentrene.
 • Handlingsplan ved smitte i treningsvirksomheter til ansatte. 

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

Se alle medlemsfordelene