Trening

Dame i treningstøy

Virke Trenings oppdrag er å samle bransjen for å på den måten bidra til økt profesjonalisering.

I tillegg til å gi medlemsservice og rådgiving, tilrettelegger vi for møteplasser og nettverk for kompetanseutvikling og erfaringsdeling. Våre viktigste strategiske satsingsområder er for tiden knyttet til antidopingarbeid, økt kompetanse i bransjen og fjerning av hindringer for økt fysisk aktivitet og trening.

Et eksempel på dette, er arbeidet med å få fjerne skatt på trening betalt av arbeidsgiver. Statistikk og dokumentasjon er et annet viktig område. Hvert år utarbeider vi en bransjerapport som viser utvikling og status i bransjen i Norge.

Nærmere 600 000 trener på et treningssenter som er medlem i Virke og bransjeenheten Virke Trening. Som talerør for 400 treningssentre er vi en sentral aktør i viktige spørsmål knyttet til fysisk aktivitet og forebyggende helse.