Trening

Virkes oppdrag er å samle norsk treningsbransje for å bidra til økt profesjonalisering. Vi gir medlemmene våre hjelp og rådgiving, og skaper møteplasser der bransjen kan dele erfaringer og øke kompetanse.

Om trening i Virke

Nærmere 600 000 trener på et treningssenter som er medlem i Virke. Som talerør for 400 treningssentre er vi en sentral aktør i spørsmål knyttet til fysisk aktivitet og forebyggende helse.

Våre viktigste strategiske satsingsområder er for tiden antidopingarbeid, økt kompetanse i bransjen og fjerning av hindringer for økt fysisk aktivitet og trening. Et eksempel på dette er arbeidet med å få fjerne skatt på trening betalt av arbeidsgiver.

I tillegg utarbeider vi hvert år en bransjerapport som viser utvikling og status i bransjen i Norge. 

Informasjonsmateriell

 • Smittevernstandarden i brosjyreform kan gis til medlemmer og ansatte.
 • Plakat fra FHI (se baksiden av brosjyren) med generelle smittevernråd som kan henges opp på sentrene.
 • Plakat for trening om viktigste smittevernråd som kan henges opp på sentrene.
 • Handlingsplan ved smitte i treningsvirksomheter til ansatte. 

Dette skjer

 1. Hva vil Trygve gjøre for deg som virksomhetsleder?

  Virke inviterer til medlemsmøte med Trygve Slagsvold Vedum.

 2. Endringer i reglene om hjemmekontor - hva du bør vite

  I dette webinaret lærer du mer om myndighetenes forslag til endringer i dagens regelverk om hjemmekontor.

 3. Onlinekurs - Hvordan håndtere usikkerhet og forberede virksomheten på endring

  Hvordan forbereder du deg på en fremtid du ikke kjenner – lær deg endringsberedskap gjennom scenarioplanlegging! Kurset går over to påfølgende dager.

Se alle arrangementer

Siste nytt

 • : Endringer i den nasjonale Covid-19 forskriften

  Den 13. april 2021 holdt regjeringen pressekonferanse – pressemeldingen finner du her

  Fra den 16. april 2021 gjelder ikke den nasjonale bestemmelsen om treningssentre i Covid-19 forskriften.

  Bestemmelsen som oppheves lyder som følgende: 

  15c. Stenging av virksomheter

  Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:
  Treningssentre, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
     1. tilbud til de som er bosatt i kommunen.
     2. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
     3. individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.

  Den nasjonale Covid-19 forskriften gjelder fortsatt og vi anbefaler treningssentrene til å gjøre følgende:

  1. Sjekk om ditt treningssenter ligger i en kommune med regionalt tiltaksnivå 
   Mer informasjon om regionale tiltak ved lokale smitteutbrudd finner du her. Oversikten finner du her.

  2. Sjekk hvilken bestemmelse din kommune er regulert under
   Kapittel 5A
   Kapittel 5B
   Kapittel 5C, ingen kommuner den 14. april 20203

  3. Sjekk om kommunen har vedtatt et kommunalt smittevernregelverk
   Gå inn på kommunens nettsider
 • : Overgang til nasjonale og landsdekkende regler

  Fra og med torsdag 18. februar gikk vi over på nasjonale og landsdekkende reglene i C-19-forskriften § 15b for størstedelen av Norge, men med fare for at man kan få lokale særregler. Dette betyr at vi er tilbake til mer normalitet og det gode arbeidet som er lagt ned av bransjen gjennom arbeidet med smittevernveilederen. Men, det kan komme lokale særregler og Virke er forberedt på nye endringer.

  Slik jobber vi for å sikre så god forutsigbarhet som mulig
  Vi har allerede vært i dialog med Næringsdepartementet om et felles fremstøt overfor Helsemyndighetene torsdag, hvor vi gjentar budskapet om at vi ønsker et eget møte med fokus på treningsbransjen. Det kaoset som bransjen ble stående i med sentre som fikk åpne og så ble nedstengt igjen like fort gjennom de siste ukene, det er krevende for alle, inkludert helsemyndighetene.

  Vi vil fortsatt legge trykk på Helsedirektoratet og be om et særlig samarbeidsmøte med helsemyndighetene og Næringsdepartementet om hvordan vi sammen kan sikre at vi i trygge rammer får gjenåpnet treningsvirksomhetene, forsiktig og trinnvis, slik at Norges befolkning som allerede nå begynner å få store belastninger på slitasje mentalt og fysisk, kan ivaretas på tryggest mulig måte.

  Våre innspill her i kort oppsummert:

  • 1:1-trening (PT) defineres på lik linje med annen 1:1-behandling og helserelatert arbeide og tillates driftet som de tilsvarende fysioterapeutene og behandlere ellers gjør, slik at man gjøres som en del av covid-19-forskriftens § 16 og altså løftes ut av den vanlige bestemmelsen for trening i § 15b.
  • Rehabilitering og opptrening individuelt og i små grupper må kunne tillates inne i treningssentrene, som en del av treningssenteret, på lik linje med fysioterapeuten/kiropraktoren som også har eget treningsrom, også i situasjoner med stor smittespredning og hvor treningssentrene blir stengt.
  • Utetrening må uansett tillates både i grupper og 1:1, så lenge man følger reglene for arrangement. Vi ser at FHI i sine anbefalinger oppfordrer til at slik trening skal tillates også der hvor man har strengere tiltak og stengte treningssentre. Vi forstår ikke hvorfor dette kan være godkjent i svømmehaller eller hos fysioterapeuter, men ikke i regi av treningssentrene.
  • Vi vil fremheve at trening som det bestilles time til, og hvor forsterkede smittevernstiltak er satt i verk må kunne tillates gjenopptatt også under høy smitterisiko, ref. erfaringene fra Trondheimsregionen – vi vil anbefale at dette tillates da allerede i kap 5C-situasjoner/kommunelegehåndbokens nivå 4.
  • Sist, men ikke minst vil vi fremheve en fornyet og standardisert smittevernsstandard, utformet sammen med Standard Norge, som bør kunne resultere i at terskelen heves for når treningsbransjen må stenge ned om det lages et trinnvis system med grønt, gult og rødt nivå.

  Fortsatt krevende situasjon
  Vi ser at det synes lysere tider over det ganske land, men at vi har fortsatt en krevende situasjon i noen vestlandskommuner og at Oslo kommune velger å fortsatt beholde strenge tiltak når det gjelder trening da de fortsatt befinner seg i en situasjon med utbredt spredning (nivå 4 i kommunelegehåndboken).

  Treningssentrene vil derfor fortsatt holde stengt for alle aldersgrupper frem til og med 3. mars. Det gjøres unntak for opptrening og rehabilitering som tilbys individuelt på treningssentre.

  Virke vil fortsatt holde tett kontakt med byråden fremover for å se på hvordan vi sammen kan sikre en klok, men stødig fremdrift på gjenåpningen. Vi noterer oss imidlertid med glede at de allerede nå tillater utetrening i grupper på inntil 10 deltakere.

  Oslo kommune mener at situasjonen er uoversiktlig og de vil derfor ta gjenåpningen rolig og kontrollert – og ikke like raskt som Virke Trening kunne ønske.

  Vi skal være med bransjen inn i denne siste etappen av triatlonløpet. Vi har tro på at den gode jobben våre medlemmer gjør legges merke til, og at helsemyndighetene snart er klare for å se på dem som en styrke i det viktige arbeidet med folkehelsen fremover - og ikke bare som en haug med smitteverntiltak.

 • : Disse reglene gjelder for treningssentrene

  Vi står i en utfordrende situasjon med lite forutsigbarhet og uklare rammeverk. Vi forstår godt frustrasjonen våre medlemmer opplever nå når Bergen og omkringliggede kommuner stenger ned. Også i Oslo-området er trening stengt mange steder - og flere kan det bli. Det er imidlertid positivt at flere treningssentre gis mulighet til å tilby medlemmene sine et etterlengtet treningstilbud, selv om vi stadig støter på en jungel med regelverkshindringer. Her orienterer vi om det vi vet, det vi er i tvil om og hva vi jobber med fremover.

  1. Hvilke treningssentre kan holde åpent og hvem må være stengt? 
  Oversikt over treningssentre som kan holde åpent finner du her

  Informasjon om den enkelte kommune finner du på HelseNorge

  2. Særskilt om treningssenter på kjøpesenter
  Helsedirektoratet har kommet med en tolkningsuttalelse som sier at treningssentre på kjøpesenter ikke er tillatt. Imidlertid tolker kommunene «kjøpesenter» noe ulikt, og dette kan selvfølgelig oppleves som svært urimelig i grensetilfeller. Det er særlig krevende for treningssenterkjeder som har sentre i ulike kommuner med likt smittevernnivå, men der kommunene har ulik forståelse for hva et kjøpesenter er. Virke jobber for å få en avklaring her, og for at treningssentre kan inkluderes i unntaksbestemmelsen. 

  3. Hvem kan tilby PT 1:1?
  Særlig i Oslo kommune har det vært uklart om PT 1:1 kan tilbys kunder. I skrivende stund er det ikke mulig for PTer i Oslo å tilby 1:1 timer. Virke jobber i samarbeid med bransjeledelsen målrettet for at det blir adgang for PTer å trene kunder for rehabilitering og opptrening. 

  Se mer om dette på Oslo kommunes nettside

  Virkes politiske arbeid for treningsbransjen
  Vi er i løpende kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet, helsedirektoratet og ulike kommuner for å: 
  - Avklare hvordan smittevernregelverket skal forstås
  - Påvirke regelverksendringer slik at smitteverntiltakene rettet mot treningsbransjen er kunnskapsbaserte og treffsikre
  - Få særlige kompensasjonstiltak for treningsbransjen, da spesielt til de statlige midlene som overføres til kommunene

 • : Presisering etter nye tiltak: Organisert trening omfattes ikke av antallsbegrensningene

  Regjeringens sosiale lockdown nasjonalt omfatter private hjem og arrangementsregelverket. Organisert trening er ikke å anse som et arrangement og er derfor IKKE omfattet av antallsbregrensingene i covid-19-forskriftens § 13 m.fl. Dette sies også eksplisitt i § 13 bokstav a; «men ikke organisert trening».

  Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrett, kulturarrangementer og religiøse samlinger innendørs ble anbefalt utsatt til etter 18. januar.

  Dette er anbefalinger, men vi vil understreke at det nasjonalt ikke har kommet noen forskriftsendring på trening/treningssentre. Det regjeringen anbefaler er at man lokalt stenger trening helt eller delvis ved sterk smitteoppblomstring – slik vi nå er blitt vant med fra Oslo og Bergensområdet, samt andres steder lokalt. En slik stengning vil da måtte gjøres i lokal forskrift og legges ut på lovdata.no.

  På nasjonalt nivå er det derfor for treningsvirksomhetene fortsatt § 15 i forskriften som gjelder;

  • 15b. Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved andre virksomheter:

  Fornøyelsesparker, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, bingohaller, spillehaller og lignende skal, for å kunne holde åpent, drives smittevernfaglig forsvarlig. Med smittevernfaglig forsvarlig drift menes at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand, at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at rutinene blir overholdt.

  Virke Trening sin smittevernveileder er svaret på dette og må følges, med mindre det er lokal smitteoppblomstring og kommunen stenger virksomheten helt eller delvis. Denne veilederen er utformet av Virke Trening i tett samarbeid med FHI og du finner den her.

Bli medlem i Virke

Jeg vil bli medlem

Alt om medlemskap. Allerede medlem? Logg inn

Dette gjør vi for trenings- bransjen

Dette er noen av de politiske sakene vi jobber med som påvirker treningsbransjen. Les om flere politiske saker Virke jobber med.

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.

Se alle medlemsfordelene

Kontaktpersoner