Siste oppdateringer

 • : Presisering etter nye tiltak: Organisert trening omfattes ikke av antallsbegrensningene

  Regjeringens sosiale lockdown nasjonalt omfatter private hjem og arrangementsregelverket. Organisert trening er ikke å anse som et arrangement og er derfor IKKE omfattet av antallsbregrensingene i covid-19-forskriftens § 13 m.fl. Dette sies også eksplisitt i § 13 bokstav a; «men ikke organisert trening».

  Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrett, kulturarrangementer og religiøse samlinger innendørs ble anbefalt utsatt til etter 18. januar.

  Dette er anbefalinger, men vi vil understreke at det nasjonalt ikke har kommet noen forskriftsendring på trening/treningssentre. Det regjeringen anbefaler er at man lokalt stenger trening helt eller delvis ved sterk smitteoppblomstring – slik vi nå er blitt vant med fra Oslo og Bergensområdet, samt andres steder lokalt. En slik stengning vil da måtte gjøres i lokal forskrift og legges ut på lovdata.no.

  På nasjonalt nivå er det derfor for treningsvirksomhetene fortsatt § 15 i forskriften som gjelder;

  • 15b. Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved andre virksomheter:

  Fornøyelsesparker, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, bingohaller, spillehaller og lignende skal, for å kunne holde åpent, drives smittevernfaglig forsvarlig. Med smittevernfaglig forsvarlig drift menes at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand, at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at rutinene blir overholdt.

  Virke Trening sin smittevernveileder er svaret på dette og må følges, med mindre det er lokal smitteoppblomstring og kommunen stenger virksomheten helt eller delvis. Denne veilederen er utformet av Virke Trening i tett samarbeide med FHI og du finner den her.