Seier i Høyesterett

Publisert:

Virke Trening har i dag mottatt dom fra Høyesterett hvor spørsmålet var om et treningssenter skulle være ansvarlig på objektivt grunnlaget for at en setebolt på en av senterets spinningsykler knakk. Høyesterett har frifunnet treningssenteret.

Sentralt i Høyesteretts vurdering var at skadehyppigheten ved bruk av spinningsykler er «forsvinnende liten», og at risikoen ved å bruke spinningsykler ikke overstiger dagliglivets risiko. Høyesterett uttalter i denne sammenheng at «Mindre til moderate skader som skyldes trening og fritidsaktiviteter, er vanlig og en del av den generelle risiko som er knyttet til disse livsområdene. Også andre områder av dagliglivet byr på mange helt vanlige risikomomenter, som både i art, omfang og hyppighet er større enn risikoen som var knyttet til bruk av spinningsykkelen i saken her.»

Dommen er i tråd med treningssenterets påstand og Virke Trenings oppfatning. Dommen vil ikke få praktiske konsekvenser for treningssentrene. Dommen kan imidlertid bidra til å unngå en unødvendig økning av treningssentrenes forsikringskostnader, som igjen bidrar til å holde prisene på trening lave.

Virke Trening leverte et skriftlig innlegg til Høyesterett som dokumenterte treningsbransjens syn på saken, herunder informasjon om skadeomfang ved bruk av spinningsykler. Dette er gjengitt i dommen som grunnlag for å avvise objektivt ansvar.

Et treningssenter som følger alminnelige gode vedlikeholdsprosedyrer, fører regelmessig tilsyn med utstyret og for øvrig har normalt forsvarlig drift vil derfor som et utgangspunkt normalt være fri for ansvar medlemmene påføres ved brist ved treningsapparater. Medlemmer i Virke Trening må gjerne ta nærmere kontakt med Virkes advokat Anders Aasland Kittelsen på 930 98 4914 for kvalitetssikring av sine rutiner.