Styret for trening

Styret er valgt for perioden 2019 - 2020.

Navn Tittel Virksomhet Kontaktinfo

Styreleder:
Hilde Anita Sandvoll

HR-direktør Family Sports Club hilde.sandvoll@fsc.no

Nestleder:
Morten Hellevang

CEO Fitnessgroup Nordic AS/EVO morten@fitnessgroup.no
Styremedlemmer:      
Hilde T. Holck Administrerende direktør 3T AS 3T-Produkter hilde@3t.no
Johan Kristian Stubban Norgessjef Sats john.kristian.stubban@sats.no
Anita Koot Daglig leder Aktiv Otta anita@aktivotta.no
Lene Johansen   Spenst Alta lene@spenstalta.no
Trygve Amundsen   Nr 1 Fitness  trygve@nr1fitness.no
Espen Halvorsen   Trimhuset Horten espen@trimhuset.no