Trygg e-Handel

Trygg E-handel er en sertifiseringsordning som forplikter netthandelsbedriftene på en rekke områder og som sikrer forbrukeren de rettighetene norsk lov gir.

Virke e-Handel viderefører Distansehandel Norges mangeårige arbeid for at e-handel skal være en trygg og kundevennlig distribusjonsform. Sertifiseringsordningen Trygg E-Handel ble etablert i 2011.

I dag er over 160 bedrifter sertifisert.

Ønsker du å søke om Trygg E-handel sertifisering til din nettbutikk, så gjør du det her

Krav til Trygg E-handel

Hvilke krav stiller vi til e-handelsbutikker?

Kun netthandlere som garanterer at de lever opp til alle de gjeldende 12 godkjenningskrav har rett til å benytte symbolet for Trygg E-handel. Skulle en godkjent Trygg E-handelsbutikk bryte noen av disse kravene, mister den retten til å benytte symbolet.

Punktene under viser kravene som stilles til en godkjent Trygg E-handelsbutikk.

Godkjenningskrav for å bli Trygg E-handel sertifisert.

1. Firmaopplysninger

2. Firmaets support og tilgjengelighet

3. Forbrukerens rett til hjelp

4. Produkter og totalkostnader

5. Leveringstid

6. Tilbakebetaling

7. Angrerett

8. Reklamasjon og garanti

9. Bruksanvisninger

10. Salg til mindreårige

11. Finansiell sikkerhet

12. Personopplysninger og sikre betalingsløsninger

Utover dette krever vi at alle sertifiserte selskaper følger norske lover. Vi anbefaler også foretakene å benytte Forbrukerombudets standard salgsbetingelser.

Les mer om Trygg e-Handel

Til forsiden Virke e-Handel