Virke ideell og frivillighet | Hovedside

Virke Ideell og frivillighet er et av de største bransjeområdene i Virke med over 1000 medlemsvirksomheter. Det gjør oss til den viktigste kanalen for å fremme interessepolitiske saker innen ideell og frivillig sektor. Felles for alle medlemmene er at de er formålsbasert.

Mange sider ved det norske samfunnet virker godt. På noen områder er imidlertid målsettingene for virksomhetene for trange. Og på noen andre områder virker rammene mot sin hensikt. Som en stor hovedorganisasjon er vi ikke redde for å kjempe for våre saker og utfordre politikerne til å endre politikk, og endre lover og bestemmelser som er til hinder for en helhetlig politikk som treffer medlemmenes behov. Vi har kunnskapen til å være et talerør for de politiske sakene som betyr noe for deg. Og vi har adgang til de arenaene der beslutningene faktisk tas. 

Dette er noen av sakene vi kjemper for: