Tyngden til å gjøre en forskjell

Ideell sektor har valgt Virke, og Virke har valgt ideell sektor. Uavhengig av om din virksomhet jobber med barn eller eldre, i høyskole eller barnehage, så finner du noen som ligner på deg. Hos oss finner du hele bredden.

Sektoren har vært i hardt vær noen år. Vi har likevel vunnet viktige seire. Vi er stolte av å ha bidratt sterkt til at det fremdeles går an å reservere anbudskonkurranser for ideelle og å ha fått kompensert ideelles historiske pensjonsforpliktelser.

Interessepolitisk er vi et team med bred politisk og faglig bakgrunn. Vi har ferske nettverk inn i alle de store partiene. Vi elsker å jobbe i spennet mellom det pulserende politiske livet og den tette kontakten med våre medlemmer og deres aktiviteter og tilbud.

I Virke har vi eksperter på politikk, jus, økonomi og tariff som kan ideell sektor som jobber systematisk i fellesskap. Våre tariffavtaler er skreddersydd til sektoren og vi har egne forhandlingssjefer som jobber for våre medlemmer.

Virke legger vekt på å jobbe fleksibelt og målrettet. Vi snur oss raskt for å sikre våre medlemmers interesser. Med Virke på laget får du tyngden til å gjøre en forskjell, både for din virksomhet og for hele ideell sektor.

Les mer

Vil du vite mer om medlemskap i Virke?

Dette sier våre medlemmer

Grete Herlofson

Vi er veldig godt fornøyd med Virke ideell og frivillighet sitt arbeid! Vi får gode råd og støtte i de formelle sidene ved det å være arbeidsgiver. I tillegg er det viktig for oss at de følger opp de ulike politiske sakene, og hvordan de passer på å fremme våre interesser i møter med både statsråder og stortingspolitikere. Gjennom Virke møter vi også andre ideelle organisasjoner som er svært nyttige i vår egen nettverksbygging.

Grete Herlofson, Generalsekretær Norske Kvinners Sanitetsforening
Jan Elverum

Jeg sitter i bransjestyret og er tett på det Virke gjør innen både ideell og frivillig sektor. Jeg vet derfor at mye hadde sett annerledes ut om ikke vi hadde samlet oss i en hovedorganisasjon slik. Virke kan ideell sektor, og vi får treffende og god støtte til arbeidsgiveriet vårt og utviklingsarbeidet. Vi ser også hvordan Virke prioriterer oss politisk, der NHO og andre tar helt motsatte standpunkter.

Jan Elverum, Generalsekretær Blå Kors
Jørn-Henning Theis

Ulike politiske gjennomslag viser meg hvor viktig det er at vi i ideell og frivillig sektor har samlet oss i Virke. Hvis vi skal stå hver for oss som mindre og enkeltstående institusjoner, svekkes vår gjennomslagskraft. Det viser historien med all tydelighet. Vi har en rolle hver for oss, men med samlingen av ideell sektor i Virke, så utgjør vi en tyngde som er viktig, har innflytelse og betyr noe. Virke gjør og vil fortsette å gjøre en viktig jobb på vegne av oss alle.

Jørn-Henning Theis, Administrerende direktør Haraldsplass Diakonale Stiftelse