Historiske pensjonskostnader skal behandles i 2017

Publisert:

Stortinget vil ta en beslutning i spørsmålet om historiske pensjonskostnader for ideell sektor allerede i løpet av våren 2017. Dette slås fast som en del av forliket mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre.

Penger

-  Det er meget gode nyheter for mange ideelle virksomheter, sier Inger Helene Venås. Virke har vært opptatt av at tempoet må holdes oppe i saken.

Virke er svært glad for at Stortinget i statsbudsjettet ber regjeringen om en rask behandling av Hippeutvalgets NOU 2016: 12 Ideell opprydding.  Utvalget la frem NOUen som foreslår løsninger på de historiske pensjonskostnadene 15. august i år. Virke har vært bekymret for at saken ennå ikke er behandlet i regjeringen og sendt på høring - NOUen gir et godt grunnlag for å finne løsninger på saken med historiske pensjonskostnader i ideell sektor. For å rekke dette nå må saken raskt behandles i regjeringen og sendes på høring, fortsetter Venås.

Virke har sendt brev til statsminister Erna Solberg hvor vi ber om at regjeringen endelig kommer i gang med saken og sender den på høring.