Sjeldent viktig sak for ideell sektor

Publisert:

Virke har i dag sendt høringssvar på NOU 2016: 12 Ideell opprydding, kjent som Hippeutvalget. Utvalget så på løsninger på de historiske pensjonskostnadene i ideell sektor. Det er mange positive forslag i Hippeutvalget som gir et godt grunnlag for å løse saken.

Norske sedler og mynter

Det aller viktigste er prinsippet om at det er et offentlig ansvar å dekke de historiske pensjonskostnadene hos de ideelle aktørene som driver helse- og sosiale tjenester etter avtale med staten.

– Virke er svært glad for Hippeutvalget prinsipielle konklusjon. Utvalget har gjennomført en grundig og helhetlig utredning som gir regjeringen og stortinget et stort mulighetsrom til å løse denne saken. Vi har en klar forventing om at de lander her, sier Inger Helene Venås, direktør for Virke Ideell.

– Sjeldent har vi sett en viktigere sak for ideell sektor. Vi står i fare for å miste unike tilbud om ikke utvalgets anbefalinger følges opp, sier hun videre. Dersom saken løses på en god måte kan ideelle vokse og ta økt ansvar i fremtiden, slik også Stortinget nylig vedtok . Det er staten som har skapt situasjonen der ideelle aktører måtte ha offentlig like lønns- og pensjonsforhold når de leverer lovpålagte tjenester. Dersom staten hadde levert tjenestene selv, ville pensjonskostnadene uansett ha oppstått i staten.

Framdrift og anbefalinger

Saken skal nå behandles i regjeringen som siden leverer sitt forslag til en kompensasjonsordning til Stortinget for videre behandling. Regjeringen, KrF og Venstre ble i budsjettforliket enige om at saken skal behandles på Stortinget våren 2017.

Virke Ideell foreslår at skjæringspunktet for ordningen settes til det tidspunktet en kompensasjonsordning trer i kraft. Virke anbefaler at staten tar ansvaret for perioden frem til 1. januar 2019 eller senere.

– Det er skjæringspunktet nærmest i tid som faktisk løser saken, og som gir ideelle likeverdige rammevilkår med offentlige og kommersielle aktører, sier Venås. Virke Ideell legger også til grunn at en løsningen på pensjonssaken på statlig nivå legger føringer på fremtidige løsninger på kommunenivå og i andre bransjer som for eksempel utdanning.