Arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt

Aktivitets- og redegjørelsesplikten kan ses på virksomhetens HMS-arbeid knyttet til det å fremme likestilling og hindre diskriminering. Plikten ble styrket med virkning fra 1. januar 2020. Webinaret gir en kort innføring i aktivitetsplikten og hva du som arbeidsgiver må gjøre for å oppfylle denne.

Alle norske virksomheter, uavhengig av størrelse og sektor, skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. 

Alle offentlige virksomheter, og private virksomheter med flere enn 50 ansatte (20 ansatte, når en av arbeidslivets parter ber om det eller et flertall av de ansatte krever det), må dessuten forholde seg til en såkalt «konkret» aktivitetsplikt.

Webinaret vil gi en kort innføring i hva som ligger i denne konkrete aktivitetsplikten. 

I 2021 vil de samme arbeidsgiverne være forpliktet til å foreta en lønnskartlegging og kartlegging av ufrivillig deltid.

Resultatene av disse kartleggingene, samt en redegjørelse for arbeidet med aktivitetsplikten, skal legges frem i årsberetningen for 2021 eller i et annet offentlig tilgengelig dokument i løpet av våren 2022. 

Webinaret gir deg en gjennomgang av hvordan denne kartleggingen skal gjennomføres, og du får tips til verktøy som kan brukes i denne sammenhengen. Du vil også få råd om hvordan arbeidsgiver kan oppfylle plikten de har til å redegjøre for det arbeidet som er gjort.

Webinaret holdes i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet. Ombudet er et uavhengig offentlig organ som blant annet har en veiledningsrolle knyttet til aktivitets- og redegjørelsesplikten.

Medvirkende

Slik får du tilgang til webinaret

Etter påmelding vil du automatisk få tilsendt en lenke til å følge webinaret. Det er derfor viktig at du har oppgitt rett e-postadresse ved påmelding. Du vil også motta lenken til webinaret en time før sendestart. Vi ønsker at du åpner lenken senest fem minutter før webinaret starter.

Opplever du problemer med lenken ta kontakt med oss. 

Ta kontakt

  • Event og møteplasser i Virke

    Event og møteplasser håndterer alle arrangementer i Virke. Lurer du på noe angående dette arrangementet? Ta kontakt med oss på telefon 908 69 725 eller e-post arrangement@virke.no