Arendalsuka - Næringsvenn eller -fiende?

Det er ingen planlagte datoer for dette kurset. Se vår kursoversikt for andre aktuelle kurs.

Arendalsuka

Arendalsuka er en demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i. Dette er arrangementet for deg som vil være med å lytte til, debattere og løse dagens og morgendagens samfunnsutfordringer.

Om arrangementet

8 av 10 arbeidstagere i Norge jobber i tjenestenæringene, og andelen vil øke i fremtiden. Disse står for en økende andel av verdiskapningen i Norge, mens betydningen av tradisjonell industri er avtagende. Siden 2008 har 87 prosent av de nye jobbene i Norge kommet i tjenestenæringene. Virke representerer rundt 25 000 virksomheter med ca. 300 000 ansatte innen handel, tjenesteytende næringer, reiseliv, kultur og ideell sektor.

Hva er forskjellen på en blå og en rød regjering for handels- og tjenestenæringene? Hvordan vil henholdsvis Høyre og Arbeiderpartiet ta næringslivet ut av pandemien? Hvilken økonomisk politikk og næringspolitikk kan vi vente oss? Blir det nye skatte- eller avgiftslettelser eller skjerpelser? Vil private og ideelle aktører få muligheten til å løse flere velferdsoppgaver? Hvordan skal det legges til rette for en mer sirkulær økonomi?  

Medvirkende

  • Terje Aasland - Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Magnus Thue - Statssekretær Finansdepartementet, Høyre
  • Ivar H. Kristensen - Administrerende direktør, Hovedorganisasjonen Virke
  • Morten Skauge - Politisk seniorrådgiver, Hovedorganisasjonen Virke

Virkes arrangementer under Arendalsuka

Kontaktperson