Informasjonsmøte for ideelle barnehager

Velkommen til informasjonsmøte for ideelle barnehager som vil vurdere medlemskap i Virke. Møtet holdes digitalt på Teams. 

Agenda

  • Velkommen og fakta Virke

  Ved administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen

  • Høstens tariffoppgjør og hvilket handlingsrom det gir ift bytte av arbeidsgiverorganisasjoner

  Ved leder av tariffavdelingen i Virke Torgeir Kroken

  • Info om forsikret tjenestepensjon Virke 

  Ved fagsjef pensjon Tom Wedvik

  • Informasjon om AFP i Virke

  Ved forhandlingsansvarlig Bård Westbye

  • Mulige AFP-løsninger 55-62 år

  Ved Storebrand

  • Virkes tariffavtale Landsoverenskomst for barnehager

  Ved forhandlingssjef Ann Torunn Tallaksen

  • Fakta om Virkes interessepolitiske arbeid for ideell sektor

  Ved direktør Inger Helene Venås

  • Hva kan Virke tilby barnehagene ift tjenester
  • Kontingent i Virke

  Ved prosjektdirektør Asbjørn Myrlund

  • Virkes juridiske tjenester

  Ved juridisk direktør Elin Spjelkavik

  • Praktisk om kontakten med Virke ift medlemskap

  Ved leder arbeidsrett SMB Magnus Kræmer og

  kommersiell leder Audun Gangstad

Kontakt