Webinar: Insolvens, oppbudsplikt og styreansvar

Hva må styret og daglig leder i økonomisk utfordrende tider ha fokus på og hva slags mulighetsrom finnes?

Det er kommet en ny rekonstruksjonslov, et alternativt verktøy som gir konkursbeskyttelse. Hvordan fungerer denne loven og når er det aktuelt å benytte dette verktøyet?

Våre advokater Jesper Jørgensen og Hege Stensland Sveen rådgir medlemmer innen insolvensvurderinger og styreansvar. I dette webinaret får du nyttige råd og tips om:

 • Kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet. Dette er styrets og daglig leder sitt ansvar. Hva ligger i dette styreansvaret?
 • Dersom likviditetsproblemene ikke er midlertidige og forbigående må selskapet vurdere;
                        - gjeldsforhandling eller rekonstruksjon etter den nye rekonstruksjonsloven?                                                                                                                      Hva innebærer de ulike alternativene og hva må dere tenke på?
                        - plikten til å begjære oppbud
 • Konkursåpning – hva skjer?

Det vil bli mulighet til å stille spørsmål underveis.

Webinaret paser for styremedlemmer og ledere. 

Våre advokater

 • Hege Stensland Sveen

  leder forretningsjus og prosess/advokat, forretningsjus og prosess

  Erfaring: 2008 - dd Advokat og leder Forretningsjuridisk avdeling, Hovedorganisasjonen Virke 2001 - 2008 Rådgiver og seniorrådgiver, Konkurransetilsynet 1998 - 2001 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Selmer Utdannelse: 2018: Sertifisert mekler i regi av Advokatforeningen 2014: Styrekompetanse I, BI 2001: Advokatbevilling 1997: Cand jur, Universitetet i Oslo (spesialfag selskapsrett) Verv og utvalg: 2015 - 2016 Medlem i det regjeringsoppnevnte Hvitvaskingslovutvalget 2014 - 2018 Medlem av Markedsrådet 2014 - dd Representant i Matbransjen Faglige Utvalg 2014 - 2016 Nemndsmedlem i disiplinærutvalget for Oslo Krets, Advokatforeningen 2014 - 2015 Styremedlem i Esmod Moteskole 2012 - 2013 Styremedlem i Stiftelsen Norwegian Fashion Institute 2008 - 2012 Medlem av Forsikringsklagenemnda, skade

Kontakt