Online kurs: Smittevern

Skaff deg dokumentert kompetanse om smittevern for film og tv-produksjoner!

Bransjerådet for film og NRK har utviklet kursplanen for å gi grunnleggende kompetanse for å ivareta smittevernarbeidet ved film og tv-produksjoner.

Webinaret er utviklet og gjennomføres av Norsk filmforbund, Virke Produsentforeningen og NRK, i samråd med Norsk skuespillerforbund, Dramatikerforbundet og Norske Filmregissører (Bransjerådet for film).

Webinaret er støttet av Norsk filminstitutt, TV 2 og Discovery.

Innhold

Etter gjennomført kurs skal deltakeren kunne gjøre rede for gjeldende lover og reguleringer på smittevernområdet. Herunder retningslinjer og veileder utarbeidet av bransjerådet for audiovisuelle produksjoner og NRKs veileder. Du vil og lære følgende:

 • Gjøre risikoanalyser på smittevern
 • Sette opp tiltaksplaner som gir et akseptabelt risikonivå mot smitte
 • Samarbeide med produksjonsledelsen, HMS-leder, verneombud og tillitsvalgte rundt tilpassing, implementering og overvåkning av gjennomføringen av rutinene knyttet til smittevern

Ved å bruke erfarne bransjeaktører i utviklingen og gjennomføringen av webinaret vil innholdet få høy relevans for deltakerne. Ved å fokusere på konkrete utfordringer i vår bransje, vil samtidig muligheten for å sette teori ut i praksis være stor.

I kurset møter du:

 • Kristian Vetlesen (Smittevernlege Stamina helse)
 • Liv-Hanne Nilsson (Sykepleier Stamina helse)
 • Tove Aabakken (HMS-leder NRK)
 • Oda Jenssen (Produksjonsleder Jordbrukerne / Rubicon)
 • Aage Aaberge (Produsent Nordisk Film Production) 
 • Magnus W. Waal (Innspillingsleder Norsk filmforbund)
 • Cecilie Mosli (Regissør Norske Filmregissører)
 • Sigrid Hågenrud (Produsent Strix Television)
 • Jostein Brå Oksavik (Prosjektleder NFF)

Hvem passer kurset for ?

Kurset retter seg mot fagarbeidere med grunnleggende kjennskap til film og tv-produksjon.

Praktisk informasjon

Kurset går over to økter :

 • Økt 1 : kl.09.00-11.15
 • Økt 2: kl. 13.00-15.15

Nærmere informasjon om program og teknisk løsning ettersendes etter påmelding.

Kontakt