Tariffkonferanse – privat sektor

Vårens lønnsforhandlinger ble utsatt til høsten på grunn av koronapandemien. Vi inviterer til tariffkonferanse i forkant av høstens forhandlinger.

Tariffkonferansen for privat sektor gir medlemsvirksomhetene til Virke en oversikt om hvordan situasjonen er før vi går inn i tariffoppgjøret.

På denne konferansen vil det bli gitt informasjon om oppgjøret, de økonomiske utsiktene for 2020 og 2021, resultatet fra forhandlingene for frontfaget, og forandlingsgjennomføring.

Årets tariffkonferanse gjennomføres digitalt.

Kontakt