Brudd i forhandlingene – hva skjer?

Få en effektiv og ryddig gjennomgang av hva som skjer når det er brudd i forhandlingene.

Virke holder et webinar for alle virksomheter som har mottatt plassoppsigelse vedørende tariffoppgjøret 2020 for Landsoverenskomsten, Kontoroverenskomsten og Lederoverenskomsten med HK samt Funksjonæravtalen med Parat.  

Det vil bli gitt informasjon om hva plassoppsigelse innebærer, prosessen framover, hvordan virksomhetene skal forholde seg til ansatte, tillitsvalgte, plassfratredelse og eventuelt streik.

Videre vil det også bli gitt informasjon om hvor virksomhetene finner Virkes kommunikasjon om oppgjøret.

Kontakt