Grunnkurs i arbeidsmiljø – HMS kurs

Vi gir deg en grunnleggende innføring i regelverket, arbeidsmiljøfaktorer og aktørene i arbeidsmiljøarbeidet. Kurset gir grunnlag for god HMS-praksis lokalt i egen virksomhet.

Kurset går over tre påfølgende dager i tidsrommet 09.00 til 15.30. 

Vi går gjennom følgende temaer

 • Innføring i arbeidsmiljøloven og trening i å finne frem
 • Hva kjennetegner en god arbeidsplass og et godt arbeidsmiljø?
 • Arbeidsgiver ansvar, arbeidstakers
  plikter, verneombudet og AMUs oppgaver og roller
 • Arbeidsmiljøfaktorer - psykososiale, organisatoriske og fysiske
 • Samarbeid, kommunikasjon, omstilling, konflikter, mobbing
 • Systematisk HMS arbeid, kartlegging av arbeidsmiljø, risikoanalyse
 • Fra kartlegging til handling
 • Hvordan få et godt samarbeid mellom verneombud og leder

Kurset passer for

Først og fremst for nyvalgte verneombud, medlemmer av AMU (Arbeidsmiljøutvalget), mellomledere og andre som ønsker oppfriskning eller fordypning. Det kreves ingen forkunnskaper.

Opplæringen skal fortrinnsvis gis i arbeidstiden og den ansatte skal ha full lønn. Er opplæringen lagt i fritiden, betales lønn som ordinær arbeidstid, uten overtidsbetaling.

Om kurset

Kurset er tilrettelagt for diskusjon og refleksjon, og det legges opp til praktiske øvelser som vil øke tryggheten i rollen som arbeidsgiver, verneombud og AMU-representant.

Kurset går over tre dager, og er derfor å anse som kortere opplæringen enn det som fremkommer av Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-19.
Forskriften regulerer lengden på opplæringen av verneombud og AMU-representanter. Hovedregelen er en varighet på minst 40 timer, men det kan altså avtales kortere opplæring.
En avtale om kortere opplæring skal basere seg på konkrete vurderinger av risikoforhold/problemer gjort i og av den enkelte virksomhet, og disses karakter og omfang.
Dersom virksomheten, i denne sammenheng ledelsen og tillitsvalgte, kommer frem til at det er forsvarlig med kortere opplæring, inngås det en skriftlig avtale om dette.

Etter kurset får man deltakerbevis. Deltakerbeviset benyttes som dokumentasjon for nødvendig opplæring i HMS for verneombud og medlemmer av AMU.

Til orientering:

Stortinget har vedtatt endringer i regelverket om verneombud gjeldende fra 1. januar 2024.

For å møte de nye lovkravene legger Virke om Grunnkurs i arbeidsmiljø, og vil fra 1.1.2024 tilby 40 timers grunnopplæring i HMS.

Virke har definert at vi på bakgrunn av dette vil tilby en digital modul for påbygging til 40 timer, for de som deltar på våre 3 dagers grunnkurs i arbeidsmiljø høsten 2023. (Uten ekstra kostnad)

For de som fullfører påbygging, utstedes nytt deltakerbevis for gjennomført 40 timers grunnkurs i arbeidsmiljø. Nærmere informasjon sendes arbeidsgivere før kursets oppstart.

Program for dagene

 • Dag en

  • Introduksjon/presentasjon.
  • Hva er HMS og internkontroll?
  • Arbeidsmiljø; fraværs- og nærværsfaktorer.
  • I eget utviklingsarbeid; problem- vs løsningsfokus.
  • Roller og ansvar i HMS-arbeidet (arbeidsgiver, arbeidstaker, verne­ombudet, AMU, bedriftshelsetjeneste, Arbeidstilsynet)
  • Arbeidsmiljøforskriftene
  • Saksgang i HMS-arbeidet
   • Dag to

    • Inkluderende arbeidsliv (IA) og tilrettelegging
    • Mobbing og trakassering
    • Konfliktforståelse
    • Varsling
    • Overbelastning/utbrenthet
    • Dag tre

     • Ytringsklima, kommunikasjon og konstruktive tilbakemeldinger.
     • Krav til systematisk HMS-arbeid
     • Å kartlegge arbeidsmiljøet og få til handling.
     • Risikoanalyse.
     • Fra kurs til egen arbeidshverdag; veien videre.
    • Hver kursdag har varighet kl 09.00-15.30.
    • Lunsj kl 12.00-12.45, og enkel servering både før og etter lunsj.

    Kursholder

    • Steinar Klausen

     Bedriftspsykolog

     Bedriftspsykologen Steinar Klausen leverer psykologtjenester til offentlige og private virksomheter. Har 30 års praksis som psykolog med allsidig og solid erfaringsbakgrunn fra klinisk, rådgivende og organisasjonspsykologisk arbeid.

    Ofte stilte spørsmål

    • Er det servering på kurset?

     Deltakeravgiften dekker full bevertning.

     • Morgen: Kaffe/te og frukt
     • Formiddag: Lunsj
     • Ettermiddag: Kaffe/te og kake
     • Halvdagskurs har lett servering i kurslokalet

    • Hvilke påmeldingsregler gjelder?

     • Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.
     • Påmelding er bindende etter 14 dager før kursdato, og eventuell av-melding må skje skriftlig. Ved avmelding etter 14 dager før kursdato belastes full deltakeravgift. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre i virksomheten.
     • Vi tar forbehold om endringer i programmet som skyldes forhold utenfor vår kontroll.
     • Vi tar forbehold om avlysning av kurs frem til 14 dager før kursstart. Vi kan ikke være økonomisk ansvarlig for eventuelle utgifter som for eksempel reiseutgifter ved en avlysning.
    • Vil det bli delt ut undervisningsmateriell?

     Å delta på et kurs eller en konferanse er en intensiv læringsopplevelse. For at du skal få best mulig utbytte av din deltakelse blir det utdelt eller tilsendt undervisningsmateriell på de fleste av våre kurs.

    • Er kurslokale tilrettelagt funksjonshemmede?

     De fleste av våre kurssteder er tilrettelagt for funksjonshemmede.
     Gi beskjed om eventuelle funksjonshemminger sammen med påmeldingen, slik at vi kan tilrettelegge på best mulig måte.
     Hvis kursstedet ikke har nødvendige fasiliteter kan kursavgiften refunderes.

    • Kan kurset leveres bedriftsinternt?

     Vi kan tilby kurs fra vår kursportefølje som bedriftsinternt kurs for Virke medlemmer på forespørsel.

     Kursene arrangeres i deres eller våre lokaler, alt etter hva som passer best.

     Bedriftsinterne kurs

    • Har du spørsmål om et kurs?

     Kontakt oss på

     Tlf 22 54 17 00 eller

     e-post 

    Hvorfor er HMS så viktig?

    Et av hovedformålene med arbeidsmiljøloven er å sikre at ingen skader seg på jobb, verken fysisk eller psykisk. Som leder er det ditt ansvar å sørge for at virksomheten jobber systematisk med HMS i det daglige arbeidet – dette er noe loven krever.

    Lær mer om hvordan du jobber med HMS på arbeidsplassen

    Vi har nå lansert en helt ny, oppdatert og forenklet HMS-håndbok!

    Med HMS-håndboken får både ansatte og ledere enkel oversikt over rutiner, roller, målsettinger og lovverk. HMS-håndboken forenkler kommunikasjonen og gir rask tilgang til viktig informasjon for de ansatte.

    Dette skjer hos Virke!

    Se alle kurs og konferanser
    1. Politikerpitch for gründere

     Gründere er vant til å måtte pitche ideene sine på tre minutter for å få støtte. Så hvorfor ikke la politikerne gjøre det samme? Meld deg på, og følg med direkte tirsdag 10. oktober! 

    2. Lovpålagt HMS-kurs for øverste leder

     Arbeidsgiver må ha kunnskap om hvilke HMS-krav som gjelder, hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal arbeides systematisk med HMS i virksomheten.

    3. Prosjektledelse

     Bli en god prosjektleder! Få trening i metoder som sikrer godt samspill og gjennomføringskraft i prosjekter.

    4. Påbygging Grunnkurs i arbeidsmiljø HMS

     Kurset er utviklet for deltakere som allerede har gjennomført 3 dagers grunnkurs i arbeidsmiljø i regi av Virke, og er uten ytterligere kostnad. Ved fullført påbygging vil deltakere få utstedt nytt kursbevis for lovpålagt 40 timers grunnkurs.

    5. Kurs i onboarding av nyansatte

     I dette kurset får du rammer for hvordan du kan lage en ryddig og forutsigbar prosess, som ivaretar både virksomheten og nyansattes behov.

    Vurderer du medlemskap i Virke?

    Som medlem får du som arbeidsgiver mange fordeler.

    • Få hjelp med HR og arbeidsrett

     Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

     Hjelp for arbeidsgivere

    • Forretningsjuridisk bistand

     Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

     Forretningsjuridisk bistand

    • Gunstige fordelsavtaler

     Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

     Se alle fordelsavtalene