Økt mangfold gir økte muligheter

I april signerte Virke en intensjonsavtale med IMDI om å jobbe for økt etnisk mangfold i næringslivet. Vi inviterer derfor våre medlemsvirksomheter til et webinar om mangfold.

De senere årene har internasjonale forskningsmiljøer vist at mangfold blant de ansatte bidrar til økt innovasjon og bedre lønnsomhet. Allikevel er det dessverre altfor få virksomheter som har et bevisst forhold til mangfold når de rekrutterer nye ansatte.

 IMDI har lansert en ny veilednings- og tilskuddsordning som skal bidra til økt mangfold. Ordningen er i første omgang rettet mot virksomheter innen bransjene helse, pleie og omsorg, butikk og salgsarbeid og bygg og anlegg, men skal utvides etter hvert.

På dette webinaret vil IMDI informere om den nye ordningen, og vi vil presentere noen gode eksempler på medlemsvirksomheter som jobber godt med mangfold. Avsluttningsvis vil Loveleen Brenna snakke om mangfold og likestilling som bærekraftig konkurransefortrinn.

 • : Velkommen!

  Velkommen ved administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen og direktør i IMDI, Libe Rieber Mohn.

 • : Informasjon om ny veilednings- og tilskuddsordning

  Informasjon om ny veilednings og tilskuddsordning. Hvordan søke midler? Ved Morten Sonniks, seniorrådgiver IMDI. 

 • : Mangfoldsledelse i praksis

  Mangfoldsledelse i praksis. Ved medlemsvirksomheter.

 • : Mangfold og likestilling som bærekraftig konkurransefortrinn

  Mangfold og likestilling som bærekraftig konkurransefortrinn. Ved Loveleen Brenna.

Slik får du tilgang til webinaret

Etter påmelding vil du automatisk få tilsendt en lenke til å følge webinaret. Det er derfor viktig at du har oppgitt rett e-postadresse ved påmelding. Du vil også motta lenken til webinaret en time før sendestart. Vi ønsker at du åpner lenken senest fem minutter før webinaret starter.

Opplever du problemer med lenken ta kontakt med oss. 

Ta kontakt

 • Event og møteplasser i Virke

  Event og møteplasser håndterer alle arrangementer i Virke. Lurer du på noe angående dette arrangementet? Ta kontakt med oss på telefon 908 69 725 eller e-post arrangement@virke.no