Pensjonswebinar: lær om en økonomisk mulighet

Det har åpnet seg opp et mulighetsrom. Flere ideelle kan kutte kostnader og frigjøre egenkapital ved å bytte pensjonsleverandør.

Frem til nå har det bare vært KLP som har solgt produkter på lukkede offentlig like tjenestepensjonsordninger for ideell sektor - de har hatt et monopol på disse produktene.

Nå har Storebrand også etablert produktet og etablert konkurranse i markedet. Et skifte av pensjonsleverandør kan gi lavere premie, men ikke minst også frigjøre kapitaltilskudd i KLP. For enkelte av Virkes medlemmer vil en overgang til Storebrand handle om flere millioner kroner, uten at de ansattes rettigheter blir endret.

I samarbeid med Storebrand inviterer Virke til et webinar for en gjennomgang av mulighetene som det nå åpnes opp for.

Program 5. oktober

 • : Velkommen

  v/ direktør Virke Ideell og frivillighet, Inger Helene Venås

 • Hva er offentlig tjenestepensjon ?

  v/ forhandlingsansvarlig, Bård Westbye, Virke

 • : Åpne og lukkede tjenestepensjonsordninger: Hvorfor er det plutselig penger å spare på dette produktet? Regneeksempler

  Jon Mathias Hippe og Atle Johannessen, Storebrand

 • : Pause

 • : Hva er Forsikret tjenestepensjon Virke ?

  V/ fagsjef pensjon Tom Wedvik, Virke Forsikring

 • Hvordan gå frem for å bytte pensjonsordning ?

  v/ forhandlingssjef Ann Torunn Tallaksen, Virke og fagsjef pensjon Tom Wedvik, Virke Forsikring

 • : Slutt

Medvirkende

Dette skjer hos Virke!

 1. Medlemsmøte kultur og opplevelser

  Vi inviterer til digitalt medlemsmøte for Virke kultur og opplevelser.

 2. Lederutvikling - Bli en bedre leder

  Vi tilbyr et praktisk, erfaringsbasert og løsningsorientert program for deg som ønsker å utfordres til å utvikle deg og virksomheten din videre.

 3. Ditt spor: Sirkulær økonomi for din virksomhet

  Praktiske tips og verktøy til grønn omstilling i handels- og tjenestenæringen!

Se alle kurs og konferanser

Ta kontakt

 • Event og møteplasser i Virke

  Event og møteplasser håndterer alle arrangementer i Virke. Lurer du på noe angående dette arrangementet? Ta kontakt med oss på telefon 908 69 725 eller e-post arrangement@virke.no