Arendalsuka 2021

Arendalsuka er en demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i. Her kan du se Virke sine sendinger fra Arendalsuka 2021 i opptak.

    • Gratis
      Pris

Oppvarming for politikknerder! Hva avgjør valget?

Klimabevisste unge, by og land, kamp om «vanlige folk». Valgkampen er i gang, og partiene har pekt ut hvilke velgere de skal nå. Meningsmålingene peker mot store endringer i partipreferanser og valgnatten kan bli en thriller. Men hva er det som avgjør hvilken stemmeseddel du og jeg legger i urnen? Som en oppvarming til partilederdebatten gir flere markedsanalysebyråer sin innsikt i velgermassen.

Hvordan trimmer vi omstillingsmotoren for å få full fart fremover?

Kompetansepolitikken er avgjørende for at det skal skapes flere arbeidsplasser, og det er viktig for at den enkelte skal kunne delta aktivt i jobb og samfunnsliv. Norske virksomheter og ansatte har fått lynkurs i omstilling i året som har gått, og styrkede kompetansetiltak har vært avgjørende for å holde hjulene i gang. Omstillingen er ikke over, og spørsmålet vi stiller er: Har vi en kompetansepolitikk som  faktisk  fører til ønsket omstilling?

Grensehandelen - hva nå?

Grensene åpner etter halvannet år med stopp i grensehandelen. Omsetning har økt i norske butikker, som har ansatt flere. Vil dagligvarehandel, servicehandel og andre deler av handelen som påvirkes av grensehandelen klare å holde på arbeidsplassene? Avgifter på lokkevarene er redusert. Er det nok? Hvordan måler vi effekten av avgiftsendringene og hvordan følger vi grensehandelen fremover?

Næringsvenn- eller fiende?

8 av 10 arbeidstagere i Norge jobber i tjenestenæringene, og andelen vil øke i fremtiden. Disse står for en økende andel av verdiskapningen i Norge, mens betydningen av tradisjonell industri er avtagende. Siden 2008 har 87 prosent av de nye jobbene i Norge kommet i tjenestenæringene. Virke representerer rundt 25 000 virksomheter med ca. 300 000 ansatte innen handel, tjenesteytende næringer, reiseliv, kultur og ideell sektor.

Hva er forskjellen på en blå og en rød regjering for handels- og tjenestenæringene? Hvordan vil henholdsvis Høyre og Arbeiderpartiet ta næringslivet ut av pandemien? Hvilken økonomisk politikk og næringspolitikk kan vi vente oss? Blir det nye skatte- eller avgiftslettelser eller skjerpelser? Vil private og ideelle aktører få muligheten til å løse flere velferdsoppgaver? Hvordan skal det legges til rette for en mer sirkulær økonomi?  

Sirkulærøkonomi i Skomakergata

Korona førte til stengt sentrum, og alle er enige at vi savner å handle i den lokale butikken for å så kunne ta en kaffe, eller noe kaldt å drikke på hjørnet. Men hva om rekordene våre i netthandel fortsetter å øke. Sentrumsdød og tomme vinduer på gateplan er ikke noe som bare kommer med korona – men som har vært en utfordring over tid. Hvilken rolle spiller sentrum i byer og lokalsamfunn? Er det mulig å både være lønnsom og samtidig koselig og «boutiqe». Hvem har ansvaret for sentrumsdød, og hvem og hva skal vi gjøre for å motvirke det.

Trygg miljøriktig netthandel

Netthandelen tar av. Miljøkrav skjerpes. Hva med miljøkrav på nett? Er varene forbrukere kjøper på nettet like lovlige og miljøvennlig som varene vi kjøper i butikken? Bli med på en samtale mellom handelen og forbrukeren om dette viktige temaet.

Når en hel sektor ikke har tid til å vente — tidenes klimaløft for kultur-Norge

FNs siste klimarapport var skremmende lesning selv for de mest innbitte skeptikerne. Det haster mer enn noensinne med å skape en mer bærekraftig verden. Men hvordan kan kultursektoren spille en aktiv rolle? I 2021 ble Grønt veikart for kultursektoren lansert. Nå må jobben gjøres. Hvordan går man fra ord til handling? Hvordan får man til strategisk forankring og operasjonalisering av klimaarbeid i kulturvirksomheter?

Virke har gått sammen med Cicero, Babusjka og Øyafestivalen om å utvikle et klimaverktøy som skal måle og redusere klimaavtrykket ved kulturproduksjoner. Tiltaket kan sies å være en konkret oppfølging av "Grønt veikart for kultursektoren". Men kan ett klimaverktøy hjelpe hele sektoren?

Hvor ligger egentlig ansvaret – hos sektoren selv, forbrukeren eller hos politikere? Hvordan kan vi spille hverandre gode? Og hva kan klimapolitikken bidra med?

Hvordan reise mer bærekraftig?

Del 1: Hvordan reise mer bærekraftig i dag?

Hvordan kan vi som forbrukere ta valg som gjøre at reisen blir mer bærekraftig, hva kan virksomhetene gjøre og hva kan myndighetene gjøre for å legge til rette for at forbrukerne får mer bærekraftige reisealternativer? Og hva menes med at bærekraft er mer enn klima og miljø?

Del 2: Hvordan reise med lavere fotavtrykk i årene fremover?

Hvordan legge til rette for at vi kan reise mer med tog, også til utlandet? Får vi mer miljøvennlige fly og el-fly? Blir destinasjonene mer bærekraftige? 

Ansvarlig for event i Virke

Ta kontakt for mer informasjon