Britt Otterdal Myrset Partner

Litt om Britt Otterdal

Britt Otterdal Myrset er partner i Deloitte og leder en portefølje av tjenester knyttet til selskapers topplinjevekst og ledelsesagenda i Deloitte. Hun er Deloitte sin Consumer og Retail ekspert og har jobbet med handelsaktører i inn – og utland i over 20 år. Britt har levert store transformasjonsprosjekter i tillegg til rene vekststrategi og innovasjonsprosjekter. Hun er en engasjert og synlig aktør i Norges handelsdebatter.

;