Irene Lundeker Advokat

Litt om Irene

Irene Lundeker er spesialisert advokat innen rettsområdene kontraktsrett, eiendom og prosedyre. Lundeker har særlig kompetanse på kjøps – og leiekontrakter, og har bistått en rekke aktører i forhandlinger og i tvister for domstolen. Lundeker har også arbeidet med tvister knyttet til kontrakter som dommerfullmektig i domstolen.

;