Ivar Horneland Kristensen Adminstrerende direktør

;