Lucy Latham Prosjektleder

Litt om Lucy

Lucy Latham er prosjektleder i Julie’s Bicycle. Julie’s Bicycle jobber prosjektbasert for bærekraft i praksis med hele kunst og kultursektoren i Storbritannia og internasjonalt. De jobber med forskning, kursing, rådgivning og fokuserer på en strategisk integrering av miljø- og klimatiltak i kulturøkonomien. Lucy leder arbeidet med Arts Council England for å inspirere og støtte miljøhandlinger på tvers av kunst- og kultursektoren. Dette samarbeidet førte til et banebrytende politisk inngrep i 2012, da Arts Council ble det første kulturorganet som integrerte miljørapportering og -politikk i finansieringsavtalene til organisasjonene som ble støttet gjennom ordningen National Portfolio.

;