Morien Rees

Litt om Morien

Morien Rees er utdannet innen arkitektur fra University of Wales og kunsthistorie fra Universitetet i Oslo. Han forlot arkitekturen i 1994 til fordel for museumssektoren. I dag er han ansatt som museumsutvikler ved Varanger Museum og leder den internasjonale museumsorganisasjonen ICOMs arbeidsguppe på bærekraft.

;