Thea Tellemann Advokat

Litt om Thea

Thea Tellemann arbeider i avdelingen Arbeidsrett SMB. Hun har betydelig erfaring innen arbeidsrettslige problemstillinger og bistår Virkes medlemmer innen alle aspekter av arbeidsrett, herunder ansettelse og opphør av arbeidsforhold, arbeidstid, forhandling, omorganisering og nedbemanning samt spørsmål om tariff.

;