Tone Østerdal Daglig leder

Litt om Tone

Tone Østerdal har vært daglig leder i Norske Konsertarrangører siden august 2018. Før det jobbet hun 15 år i fylkeskommunal forvaltning på kunst- og kulturfeltet, de siste sju årene som kultursjef i henholdsvis Buskerud og Akershus. Tone har en mastergrad i tverrfaglige kulturstudier, og er sensor for bachelorgraden i kulturledelse ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun innehar flere styreverv i ulike deler av kunst- og kulturfeltet, og er nestleder i styret til Norsk publikumsutvikling.

;