Forsikring av eiendom

Eier du bygning og lurer på om du har riktige forsikringer? Det kan være lurt å få sjekket hva nettopp din forsikringsavtale dekker.

Følgende forsikringer er viktig for deg:

  • Bygningsforsikring

    Eier du en næringseiendom bør den alltid forsikres mot plutselige og uforutsette skader på bygningen. I tillegg til å dekke skade etter brann, vann, tyveri og naturskade, omfatter forsikringen også husleietap ved en erstatningsmessig skade og ansvar som huseier.

  • Husleietap

    I en bygningsforsikring ligger det ofte inne en standard husleietapsdekning. Forsikringen dekker tapte husleieinntekter som følge av en skade. 

    Du velger selv hvor lang ansvarstid, dvs perioden husleietapsforsikringen skal dekke tapte husleieinntekter. Ansvarstiden vil normalt ha sammenheng med hvor lang tid det forventes å få bygningsmassen tilbake til ordinær drift. Standard ansvarstid er stort sett 24 måneder, men dette kan tilpasses individuelle behov.