Forsikring av bilverksted

Driver du bilverksted og lurer på om du har riktige forsikringer? Det kan være lurt å få sjekket hva nettopp din forsikringsavtale dekker.

Følgende forsikringer er viktig for deg:

  • Ansvarsforsikring

    En ansvarsforsikring dekker rettslig erstatningsansvars for skader som påføres personer eller ting under utøvelse av din virksomhet. En slik forsikring bør du som hovedregel alltid ha. 

    Driver du bilverksted kan du risikere å bli holdt ansvarlig for skader på kjøretøy som er inne til service eller reparasjon. Ansvarsforsikringen må derfor også omfatte skader på kunders kjøretøy.

    Dersom du får krav fra kundene om å erstatte en skade, er det viktig at du tar kontakt med ditt forsikringsselskap slik at du får profesjonell hjelp til å avgjøre om din virksomhet er erstatningsansvarlig eller ikke.

  • Forsikring av eiendeler (maskiner, inventar, løsøre, varer)

    Gjenstander som brukes i driften kan totalt sett utgjøre store verdier, og bør forsikres mot uforutsette hendelser. Skjer det skader på utstyr som er kritisk for driften, kan det medføre store økonomiske konsekvenser. Med en forsikring for dine eiendeler, beskytter du virksomheten mot de økonomiske konsekvensene ved for eksempel brann, innbrudd eller vannskader.