Forsikring av dekkhotell

Driver du et dekkhotell og lurer på om du har riktige forsikringer? Her er det mye å tenke på, og det kan være lurt å få sjekket hva nettopp din forsikringsavtale dekker.

Følgende forsikringer er viktig for deg:

  • Ansvarsforsikring

    Det er viktig å tenke på hvilke skader som kan inntreffe når du lagrer dekk for andre. Det kan eksempelvis brenne i lageret og da kan dekkene gå tapt og må erstattes. Ansatte kan også være uaktsomme og påføre skade på dekkene slik at dekkhotellet blir holdt rettslig erstatningsansvarlig for kundenes tap. Dette er bare eksempler på noen skader som du risikerer å måtte betale selv dersom du ikke er tilstrekkelig forsikret.

    En vanlig ansvarsforsikring dekker rettslig erstatningsansvars for skader som påføres personer eller ting under utøvelse av din virksomhet. En slik forsikring bør du som hovedregel alltid ha.  Normalt unntar en alminnelig ansvarsforsikring skader på ting som du oppbevarer for andre. Husk derfor at ansvarsforsikringen må utvides til å dekke erstatning på kunders eiendeler - i dette tilfelle kundenes dekk.

  • Forsikring av eiendeler

    Det er ikke bare lokalene og dine egne eiendeler som bør forsikres hvis du driver dekkhotell. Tilbyr du lagring av dekk, forventer kundene at dekkene blir oppbevart forsvarlig og kan hentes i like god forfatning som da de ble levert inn.  Summen av alle dekk som lagres representerer ofte store verdier som må forsikres spesielt.

    Forsikring av eiendeler (ofte omtalt som maskiner, inventar og løsøre) dekker som hovedregel virksomhetens egne verdier ved skader som følge av brann, vann eller tyveri. Denne forsikringen kjøper de aller fleste som driver næringsvirksomhet. Driver du dekkhotell bør du også sørge for at kundenes dekk er forsikret mot slike hendelser. Dessverre erfarer vi at ikke alle som driver dekkhotell har egen forsikring for dette.