Basisforsikringene for deg som driver bensinstasjon

Driver du en bensinstasjon og lurer på om du har riktige forsikringer? Det kan være lurt å få sjekket hva nettopp din forsikringsavtale dekker.

Følgende forsikringer er viktig for deg:

 • Ansatte

  Dine ansatte er viktige. Ja, kanskje den viktigste ressursen i hele bedriften. Som arbeidsgiver må du minimum sørge for at lovpålagt yrkesskadeforsikring og pensjon er på plass for alle ansatte.  For deg som vil gi dine ansatte en ekstra økonomiske trygghet, anbefaler vi i tillegg en forsikring som dekker ulykke på fritiden, uførhet- og dødsfallforsikring.

 • Ansvarsforsikring

  En ansvarsforsikring dekker rettslig erstatningsansvars for skader som påføres personer eller ting under utøvelse av din virksomhet. En slik forsikring bør du som hovedregel alltid ha. 

 • Forsikring av eiendeler (maskiner, inventar, løsøre, varer)

  Gjenstander som brukes i driften kan totalt sett utgjøre store verdier, og bør forsikres mot uforutsette hendelser. Skjer det skader på utstyr som er kritisk for driften, kan det medføre store økonomiske konsekvenser. Med en forsikring for dine eiendeler, beskytter du virksomheten mot de økonomiske konsekvensene ved for eksempel brann, innbrudd eller vannskader.   

 • Avbrudd / Driftstap

  Avbruddsforsikring dekker driftsresultatet hvis driften stanser opp på grunn av en erstatningsmessig skade. Med avbruddsforsikring er du sikret at driftsresultatet blir det samme som det hadde blitt hvis skaden ikke hadde skjedd. Du velger selv hvor lang ansvarstid, dvs perioden avbruddsforsikringen skal dekke stans i driften. Ansvarstiden vil normalt ha sammenheng med hvor lang tid det  forventes å få virksomheten tilbake til ordinær drift.

 • Kjølerom

  Har du store varebeholdninger i kjølerom eller frysedisk? Da bør du sjekke om du har tilstrekkelig forsikringssum til å dekke tap av disse varene ved en skade. Normalt er varer som lagres i kjølerom eller frysedisk dekket med inntil kr 50.000. Kan hende dette er for lite for din virksomhet, og da bør du kjøpe en særskilt forsikring som dekker ditt behov

 • Skilt / Prismast

  Har du investert i mange dyre skilt og prismast på stasjonen? Da bør du sjekke om du har tilstrekkelig forsikringssum til å dekke tap av disse ved en skade. Normalt er skilt og glass dekket med inntil kr 50.000. Kan hende dette er for lite for din virksomhet, og da bør du kjøpe en særskilt forsikring som dekker ditt behov.